Nemzetközi szakmai együttműködések

Az FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, mint a hazai ifjúsági munka innovációs és kompetenciaközpontja, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Osztályának megbízásából együttműködik a tárca kétoldalú ifjúsági megállapodásainak előkészítésében, valamint a szakmai programok megvalósításában.

A kétoldalú tárcaközi megállapodások nagy külügyi jelentőséggel bírnak, lehetővé teszik, hogy néhány stratégiailag fontos partnerrel kiemelkedően jó kapcsolatot alakítsunk ki. Az EU-csatlakozás kapcsán igen fontos a meghatározó EU-tagországokkal (Németország, Franciaország) fenntartott jó viszony, de ugyanígy a környező országokkal történő Eurorégiós együttműködés is. Az általános külügyi szempontok mellett a tárcaközi kapcsolatoknak konkrét haszna van ifjúsági területen például az Európai Unióval és az Európa Tanáccsal fenntartott kapcsolatok során is.

A tárcaközi megállapodások (jegyzőkönyvek, más néven protokollok) aláírásához vezető kétoldalú tárgyalások képet adnak a két ország ifjúságpolitikai változásairól. A szakmai eszmecsere új megközelítésekkel ismertet meg, illetve képet ad a fiatalok helyzetéről, problémáiról az egyes országokban. Ezért a fejlett ifjúságpolitikával, ifjúságsegítő munkával rendelkező partnerországok esetében lehetővé válik a hazai ifjúságsegítő munka fejlesztése, új munkaterületek kialakítása, szakmai együttműködések felépítése.

Hagyományosan kiemelkedő az együttműködés Németországgal, Szlovákiával, Franciaországgal, de az elmúlt években több más országgal is valósítottunk meg közös projekteket: Romániával, Szerbiával, Horvátországgal, Macedóniával, Belgiummal, Olaszországgal, illetve az Öböl-menti arab államokkal.

Összefoglalva:

  • A nemzetközi kapcsolattartás már önmagában nagy jelentőséggel és értékkel bír.
  • A tárcaközi kapcsolatok segítik a kormány és a tárca politikájának megvalósítását.
  • A szerződéses nemzetközi kapcsolatok közvetítő szereppel bírnak a magyar sajátosságok, valamint a nemzetközi igények és tapasztalatok megjelenítése számára.
  • A nemzetközi tapasztalatok hozzáadott értéket képviselnek a hazai ifjúságsegítő munka számára.

A kétoldalú megállapodások tartalma

A rendszerint általános bevezetőből, az előző szerződéses időszak értékeléséből és a megvalósítandó szakmai programok felsorolásából álló megállapodások általában egy vagy két évre köttetnek.

A kapcsolatépítésre a kétoldalú tárcaközi megállapodások szakmai programjai széleskörű lehetőséget biztosítanak. A résztvevők általában egy meghatározott területen dolgozó ifjúságsegítő munkások (önkormányzat, bűnmegelőzési szakember, ifjúsági információ, önkéntes szolgálat, stb.). A külföldi partner valamely szakmai program keretében átfogó képet ad az adott területről, s egyben lehetőség nyílik a külföldi szakemberekkel történő kapcsolatfelvételre, ezzel is segítve a hazai szakmai kapcsolatok kialakulását.

A kétoldalú tárcaközi megállapodások fontos jellemzője a viszonosság és az egyenlő teherviselés. A megállapodások konkrét céljai országonként eltérőek, azonban a protokollokban megjelenő programtípusok hasonlóak: szakmai szemináriumok, workshopok, szakmai nyelvtanfolyamok, partnerkereső szemináriumok, konferenciák kínálnak tapasztalatszerzési lehetőséget ifjúságpolitikával foglalkozó tisztviselőknek, ifjúsági szakembereknek, civil szervezetek képviselőinek, valamint - szervezetten vagy egyénileg - fiataloknak is tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, nemzetközi együttműködések kialakítására.

A kétoldalú tárcaközi megállapodások kialakításánál fontos szempont, hogy olyan témák épüljenek be, amelyek bizonyos módszerek és megközelítések hazai adaptálását segítik, illetve a magyarországi gyakorlatban jól bevált módszerek nemzetközi bemutatkozására adnak lehetőséget.

Impresszum