Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA
Ifjúsági helyzetelemzés

2005-ben elkészült az első regionális szintű helyzetelemzés, abból a célból, hogy átfogó képet adjon a régió fiataljainak helyzetéről, lehetőségeiről, melyek ismeretében további fejlesztési irányvonalak fogalmazhatóak meg.

A tanulmány felépítése:

I. Vezetői összefoglaló

II. Régió, fiatalok a régióban

1. Demográfiai adatok a 15-29 éves korosztályra vonatkozóan,
2. Értékrend, jövőkép (különösen demokrácia, önkéntesség, intézményi bizalom,
3. Életmód (egészség, sport, művelődés, szabadidő, veszélyeztetettség, devianciák),
4. Oktatás, képzés, pályaválasztás,
5. Infokommunikációs készségek és képességek,
6. Foglalkoztatottság, munkanélküliség,
7. Lakáshelyzet.

III. Ifjúságpolitikai helyzetkép

1. Intézményrendszer, szolgáltatások (régió – megye - település)
1.1 RISZI tevékenységei, szolgáltatásai, fejlesztési lehetőségei
1.2 HISZI-k tevékenységei, szolgáltatásai, fejlesztési lehetőségei
1.3 Közösségi terek (ifjúsági házak, teleházak, klubok, ifjúsági fesztiválok)
1.4 Drogprevenciós szolgáltatások, intézmények
1.5 A régió településszerkezete, kis települések ellátottsága

2. Önkormányzati ifjúsági feladatok, feladatellátás
(ifjúságkutatás, ifjúságpolitikai koncepció, feladatterv / cselekvési terv, Ifjúsági bizottság, Képviselő önkormányzaton belül (pl. ifjúsági tanácsnok), ifjúsági érdekképviseleti fórum (közéleti tér), ifjúsági referens, Ifjúsági alap (elkülönített keret)

3. A régió civil szervezeti adottságai (régió-megye-település)
3.1 ifjúsági civil szervezetek: számosságuk, tevékenységük, kapcsolataik, lehetőségeik
3.2 ifjúságot segítő civil szervezetek: tevékenységük, kapcsolataik, lehetőségeik

4. A régió forrásfelvétele az ifjúsági munka területén 2000-2004.
4.1 Ifjúság 2000-2006
4.2 GYIA, minisztérium
4.3 RIT

5. Regionális jellegzetességek, sajátosságok

IV. Összegzés, fejlesztési irányok, kitörési pontok
 

Az elemzés elkészítése során igyekeztünk már meglévő tanulmányokra, dolgozatokra, felmérésekre is támaszkodni az intézmény adatrendszerének felhasználásán túl. Ezeket a dokumentumokat összegyűjtöttük és hozzáférhetővé tesszük a régióban való jobb tájékozódás végett.

Források:

- Budapest Főváros Önkormányzata – Ifjúságstratégiai fejlesztési irányok Budapest város ifjúságpolitikai koncepciójának megalapozásához 2005. – előtanulmány
- Budapesti Művelődési Központ honlapja (www.bmknet.hu)
- dr. Bíró Endre: Nonprofit Szektor Analízis, 2002.
- dr. Perger Éva: A főváros és „környéke” régióként való értelmezése, a „központi” régió problémája (http://web.b-m.hu)
- Forray R. Katalin – Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói, Oktatáskutató Intézet, 2003.
- ICsSzEM: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2004.
- Ifjúság2000 kutatás
- Ifjúság2004 kutatás gyorsjelentés
- KMRISzI statisztikái, beszámolói 2000-2004.
- Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács holnapja (www.kozpontiregio.hu)
- KSH 2001. évi népszámlálási adatok
- KSH 2003. évi nonprofit szektor kutatás
- KSH 2005. év I. félévi megyei statisztikai tájékoztatói
- KSH: A közoktatás területi adatai 1990-2003.
- MOBIT Internetes Pályázatkezelő Rendszer adatbázisa
- NKÖM Internetes Statisztikai Adatgyűjtő Rendszere (www.istar.nkom.hu)
- Pest megye településeinek hivatalos honlapjai
- Pest megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala: Jelentés Pest megye gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetési helyzetéről és a megyében végzett bűnmegelőzési tevékenységről, 2005.  
- Pest Megyei Közművelődési Intézet honlapja (www.pmkult.hu)
- Varga Erzsébet (szerk.): Droginfo2005, Sziget Droginformációs Alapítvány, 2005.
- www.icsszem.hu
- www.mobilitas.hu
- www.ncsszi.hu
- www.ndi-szip.hu
- www.nfh.hu
- www.niok.hu
- www.nonprofit.hu
- www.telehaz.hu


A regionális ifjúsági helyzetfeltárás II. fázisaként Irodánk ez év végére elkészíti a 2007. évi helyzetelemzést is, ezáltal segítve, megalapozottabbá téve a régióban működő ifjúságsegítők, ifjúsági szakemberek munkáját.

A Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés – 2005., valamint ennek angol nyelvű változata (Central-Hungary Regional Youth Position Paper – 2005.) letölthető a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár oldaláról.

Impresszum