Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA
Szakemberképzés

 Az ifjúságsegítő alapvető feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. A szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítés és –tartás, valamint a párbeszéd kiépítésének segítése.  A (veszélyeztetett) fiatalok tanácsadással történő segítése, munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatása. Tevékenységét a szociális- és közművelődési intézményekben, valamint a civil szféra különböző területein, szervezeteiben végzi. Az akkreditált felsőfokú Ifjúságsegítő szakképzés regionális és országos, szociális-, kulturális- és civil szervezetek adminisztratív és szervező munkaköreire készíti fel a képzésben résztvevőket.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik — a  tágan értelmezett kultúra eredményeinek birtokában  — felkészültek az összeurópai értékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek,  szervezeteinek képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az ifjúsági szubkultúra (társadalmi, szociális, kulturális) problémái iránt, képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására, a korosztályos közösségek fejlesztésére.  

A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok, követelmények   

1. Információszolgálati- és tanácsadási ismeretek alkalmazásaAz ifjúságsegítő ismeri és alkalmazza a szakterületéhez kapcsolódó feladatok korszerű eszközökkel és módszerekkel való megoldását. Munkáját önállóan dokumentálja, mindehhez megfelelő iroda-ügyviteli, pénzügyi- és számítástechnikai ismeretekkel, illetve jártassággal rendelkezik. Feladata ellátásához fejlett kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség járul.  Esetenként irodai, oktatás- és rendezvényszervezési munkát végez. A fiatalok sajátos helyzete szükségessé teszi, hogy megfelelő és elérhető információs rendszereket, adatbázisokat, valamint tanácsadási szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Az ifjúságsegítő szakember munkája során – a rendelkezésére álló, illetve az általa létrehozott adatbázisokból továbbá – ismeretei alapján tájékoztatást ad:-         a képzési és a munkalehetőségekről;-         a szenvedélybetegségekről és azok következményeiről;-         az életvezetési technikákról;-         a helyi és tágabb környezet társadalmi és kulturális eseményeiről;-         a civil szférába való bekapcsolódás és együttműködés lehetőségeiről;-         a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről.

   2. Pedagógiai, társadalmi és mentálhigiénés ismeretek, módszerek és technikák alkalmazása a fiatalok segítésében Az ifjúságsegítő ismeri az ifjúsági szubkultúrák sajátosságait. Rendelkezik a devianciák korosztályos segítésének eszközeivel, továbbá az ennek ellátásához elengedhetetlenül szükséges kommunikációs készséggel és eszköztárral, szervezőkészséggel, valamint jogi tájékozottsággal az ifjúságot érintő törvények rendeletek alkalmazásában.  Ennek érdekében:-         átlátja a társadalmi jelenségek főbb folyamatait, törvényszerűségeit; tájékozott a társadalomismeret, a szociológia, a pedagógia, az andragógia, valamint a pszichológia területén;-         részt vesz a reszocializációt segítő folyamatokban;-         ismeri az ifjúságpolitika elveit, főbb törekvéseit;-         ismeri és használja a szociális segítés hazai intézményrendszerét,-         szakképzett partnereket keres a beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalok segítéséhez; figyelemmel kíséri helyzetüket;-         támogatja a fiatalkorúak börtönéből kikerülő „újrakezdő” – fiatalok visszailleszkedését a társadalomba; -         tájékozott a civil és a non-profit szervezetek működése, jogi szabályozása tekintetében,-         képes a fiatalok aktivizálására, kapcsolatépítésük és –tartásuk, valamint kezdeményezéseik támogatására a korosztályos segítés módszereivel.  

  ( Az ELTE ifjúságsegítőknek szóló tájékoztató anyagából)   

Eötvös Lóránd Tudományegyetem http://www.elte.hu/ 

Schola Európa Akadémia   http://schola.esa.hu/

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete  http://www.peto.hu

Károli Gáspár Református Egyetem  http://www.kre.hu

 

 

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2011. 05. 23.
Impresszum