Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
HU-1062 Budapest, Bajza utca 32.
Tel: +36 1 411 3070
Fax: +36 1 411 3071
e-mail: mobilitas@kih.gov.hu
www.kih.gov.hu; www.mobilitas.hu
GALÉRIA
„SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT”–2012.A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE - FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. a továbbiakban: Lebonyolító), valamint az Északi Támpont Egyesület (1196 Budapest, Zalaegerszegi utca 117.) támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.

1. A támogatás célja
Olyan térségi, illetve helyi jelentőséggel bíró, különböző generációk együttműködésén alapuló ifjúsági projektek támogatása, melyek pozitívan és fenntartható módon hatnak a fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.
Az egyes régiókra vonatkozó specifikus támogatási célok a felhívás 16. pontjában találhatóak.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg régiónként 800 000 forint.

A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2012. évi társadalmi felelősségvállalása terén az NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság és az Északi Támpont Egyesület szakmai közreműködésével biztosítja.

3. A támogatás igényelhető összege és formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

A támogatáshoz önerő nem szükséges.

A támogatás mértéke legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft.

4. Támogatási időszak
A 2012. december 15. és 2013. június 15 közé eső időszak.

5. A támogatottak köre
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), illetve az így létrejött országos hatókörű szervezeteknek az adott régióban telephellyel rendelkező szervezetei (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), informális csoportok (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül), egyházak, egyházi szervezetek,

amelyek:
­- ifjúsági közösségeket fognak össze;
­- vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
­- vagy az ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
­- vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

6. Beadható pályaművek száma
Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.

7. A pályaművek benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2012. október 31. 23:59h. 

Bővebb információk a pályázati  felhívásban, mely letölthető innen:  

Felhívás Aldi_2012_0927_Végleges_pdf.pdf

KAPCSOLAT: 
Szakmai kérdésekben a Közép-magyarországi régió területén az NCSSZI - MOBILITÁS Országos Ifjúsági Igazgatóság - Hálózati Koordinációs Főosztályán Kurdi Mónikát lehet keresni a kurdi.monika@mobilitas.hu e-mail címen, illetve a 1/237-6700/807 vagy 1/237-6795-ös számon.

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 10. 01.
Impresszum