Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
HU-1062 Budapest, Bajza utca 32.
Tel: +36 1 411 3070
Fax: +36 1 411 3071
e-mail: mobilitas@kih.gov.hu
www.kih.gov.hu; www.mobilitas.hu
GALÉRIA
Ifjúsági Szakmai - Módszertani Központ

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdetett az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) Cím" elnyerésére.

A pályázati felhívás (kódszám: IKSZT/2008/1) az IKSZT által nyújtandó szolgáltatások között kötelező szolgáltatásként fogalmazza meg:
- az ifjúsági közösségi programok szervezését,
- az ifjúságfejlesztési folyamatok generálását és folyamatkövetését,
- az ifjúsági információs pont működtetését.
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda társadalmi Szolgáltató Kht. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III.31.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdetett meg a megyei szintű ifjúsági szakmai-módszertani szolgáltató központok (ISZMK) kialakításának támogatására.
A pályázat célja olyan Magyarországon működő megyei szintű ifjúsági szolgáltató központok kialakításának támogatása volt, amelyek szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az adott megyében lévő településeken zajló ifjúsági munkához. A pályázó szervezetek kötelessége, hogy szolgáltatásaikat hozzáférhetővé tegyék az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv részét képező IKSZT-k kialakítását célzó fejlesztések keretein belül létrejövő, ifjúsági feladatokat felvállaló közösségi terek számára. A tárcaközi együttműködés keretében az SZMM vállalta, hogy az ISZMK-k 3 éven keresztül térítésmentesen segítik az IKSZT-k ifjúsági szolgáltatásainak ellátását.

A minisztériumi ajánlás megfogalmazta az ISZMK által ellátandó feladatokat is.


1. A következő területeken információk gyűjtése (alapadatok) és multiplikálása:
 - helyi, regionális országos, kulturális és sportprogramok, rendezvények
 - helyi, regionális, országis közoktatási és felsőoktatási információk
 - helyi egészségügyi ellátások
 - helyi szociális ellátások
 - helyi hivatalok
 - országos hatáskörű hivatalok, hatóságok
 - helyi és megyei önkormányzatok
 - helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetőségek
 - országos utazási és szállás kedvezmények
-  helyi és regionális segítő – és krízisellátó helyek (átmeneti otthonok, drogambulanciák)
- helyi és regionális országos pályázati kiírások
- ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (Eurodesk irodák)
- tájékoztatás a fiataloknak szánt uniós programokról (Fiatalok Lendületben Porgram, Lifelong Learning Program, Kultúra 2007-2013)
2. helyszíni tanácsadás, szakember biztosítása (az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgáltatásokhoz)
3. szabadidős ifjúsági programok lebonyolítása
4. ifjúsági/ifjúságfejlesztési munka segítése
5. nemzetközi programok koordinálása és lebonyolítás

Ifjúsági Szakmai-Módszertani Szolgáltató Központ a régióban:
Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Vezető:Rapi István
Cím:1136 Budapest, Pannónia u. 34.
Tel.:06 1/339-3700, 339
Email:
iranytu@kult13.hu
Web: www.iranytu.net
h-p 10.00-18.00 óráig
információ,internet, tanácsadás,drogprevenció, klubok