Ifjúsági Hét

 

2009. október 12-17.

Kiemelkedő jelentőségű volt a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat számára 2008-ban az egész intézményrendszer munkáját meghatározó, az Európai Bizottság kezdeményezéseként megvalósuló európaiság, az európai értékek és dimenzió jegyeit magában hordozó Európai Ifjúsági Hét előkészítése és lebonyolítása. A Mobilitás és együttműködő partnerei tették lehetővé azt, hogy az ország számos pontján érdemi diskurzus indult el a fiatalokat érintő kérdések megvitatásában. A strukturált párbeszéd nemzeti szintű kiteljesedése a Parlamentben folytatódott, amely különleges és megtisztelő lehetőséget jelentett a Mobilitás számára a fiatalok és a legmagasabb szintű hazai döntéshozók találkoztatása, illetve a Parlamenttel való szakmai kapcsolatai megalapozása szempontjából.

A tavalyi Európai Ifjúsági Hét sikerein felbuzdulva a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat idén is szakmai programokkal, rendezvényekkel kívánta felhívni a fiatalok és a társadalom figyelmét az ifjúságra, az ifjúsági szakmára. 2009-ben a Mobilitás Ifjúsági Hét keretén belül is a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák koordinálásával valósultak meg a különböző regionális programok, elősegítve azt, hogy a fiatalok számára minél jobban elérhetőek és személyre szabottak legyenek.

Az elmúlt év irányvonalát folytatva a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák által szervezett fórumokon résztvevő fiatalokból, szervezeteik képviselőiből és szakemberekből álló csoportok részvételével a Parlamentben konzultációra került sor európai, országos és helyi politikusokkal és egyéb állami, önkormányzati döntéshozókkal.

A Hét programjának célja 2009-ben a fiatalok és közösségeik által felvetett problémáknak, probléma-orientált tevékenységeiknek, kezdeményezéseiknek és az azok által elért eredményeknek a felnőtt társadalommal történő megismertetése, bemutatása volt, különös tekintettel a mai társadalmi problémákra fókuszáló, kreatív megközelítésekre, a Kreativitás és Innováció Európai Évének jegyében.

 A Mobilitás Ifjúsági Hét regionális programjairól szóló beszámolók:

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Közép-Dunántúl

Észak-Alföld

Nyugat-Dunántúl

 

A Parlamenti Ifjúsági Nap

Időpontja: 2009. október 14.

A Parlamenti Ifjúsági Napon a fiatalok választ kaptak a Tudod-EU? kampány során feltett kérdéseikre is. Az Európai Bizottság nyitott minden fiatal meghallgatására, és számos lehetőséget teremtett arra, hogy ezt segítse, melyek közül a legfontosabb a strukturált párbeszéd folyamata. A „TUDOD-EU?" információs kampány célja egyrészt a fiatalok megszólítása arra fókuszálva, hogy miért fontos nekik az Európai Unió, illetve milyen lehetőségek léteznek számukra Európában, másrészt célja minden fiatal bátorítása arra, hogy hallassa a hangját, mondja el a véleményét európai szinten is.

A Parlamenti Ifjúsági Nap programját letöltheti itt.

Fényképes beszámoló

Európai Ifjúsági Hét - 2008


 

Impresszum