Észak-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
(ITC Székház XII. emelet)

Levélcím:
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.

Telefon, fax.: 06-46-506-347, 06-46-506-348
EMRISZI | SZOLGÁLTATÁSOK
Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Szolgáltatásai

ÖNKORMÁNYZATOKNAK

 • tanácsadás önkormányzati ifjúsági programok, helyi és térségi programok tervezéséhez és megvalósításához;
 • segítségnyújtás helyi és regionális fejlesztési programok tervezéséhez és megvalósításához;
 • segítségnyújtás települési ifjúsági koncepciók kidolgozásában;
 • információszolgáltatás ifjúsággal kapcsolatos döntések megalapozásához;
 • információszolgáltatás pályázatokról, képzésekről, lehetőségekről; (teljes körű információszolgáltatás az ifjúságot érintő kérdésekben);
 • pályázatfigyelés és pályázati tanácsadás;
 • önkormányzati tisztségviselők továbbképzése;
 • szakmai konferenciák, fórumok szervezése.

CIVIL SZERVEZETEKNEK, ÖNTEVÉKENY CSOPORTOKNAK

 • a rendelkezésre álló tárgyi-technikai feltételek használatának - külön szabályzatban meghatározottak szerint - az ifjúsági közösségi kezdeményezések, programok megvalósításához történő biztosítása;
 • önszerveződések ösztönzése;
 • cserekapcsolatok elősegítése helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi szinten;
 • szakmai képzések, konferenciák, szervezése;
 • hálózatfejlesztés;
 • közreműködés projektötletek megvalósításában;
 • találkozók, fórumok, kerekasztalok;
 • KOMPASZ emberjogi képzés;
 • közösségfejlesztő képzések;
 • önismereti és kommunikációs tréningek;
 • a sikeres pályázat alapjai - projekttervezés és projektmenedzsment - tréning (egyéni tanácsadással egybekötött képzések);
 • nonprofit szervezetek létesítésének jogszabályi háttere és eljárási módja;
 • Európai Önkéntes Szolgálatra (EVS-re) felkészítő tréningek;
 • interkulturális kommunikációs képzés;
 • kommunikációs stílusok és technikák;
 • demokratikus alapelvek és állampolgári jogok;
 • konfliktustípusok megismerése, konfliktuskezelés a gyakorlatban;
 • képzők képzése az Fiatalok Lendületben Program keretében;
 • Europass;
 • partnerségépítés;
 • szervezetfejlesztés;
 • ifjúsági érdekképviselet, érdekérvényesítés;
 • információs háló kiépítése;
 • a szervezetek programjainak megjelenítése internetes honlapunkon.

INTÉZMÉNYEKNEK

 • cserekapcsolatok elősegítése helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi szinten;
 • információszolgáltatás pályázatokról, képzésekről, lehetőségekről;
 • szakmai képzések, konferenciák, fórumok szervezése;
 • hálózatfejlesztés;
 • ifjúsági érdekképviselet, érdekérvényesítés.
Impresszum