Észak-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
(ITC Székház XII. emelet)

Levélcím:
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.

Telefon, fax.: 06-46-506-347, 06-46-506-348
Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Az észak-magyarországi régió ifjúsági helyzetelemzésének első része bemutatja az itt élő fiatalok élethelyzetét, értékrendjét, legfontosabb problémáit, a megoldandó feladatokat.

A régióban a gyermekek és a fiatalok aránya 40%. Részarányuk a népességben folyamatosan csökken. Az országos átlagnál alacsonyabb a foglalkoztatottság, magasabb a munkanélküliség. Kevesebb a közép- és felsőfokú végzettségű, több az iskolázatlan fiatal. Nyelvismeretük is alacsonyabb az országos átlagnál és rosszabb anyagi helyzetük miatt az infokommunikációs eszközök elterjedtsége és használata is alacsonyabb fokú. A fiatalok életmódját leginkább az iskolai végzettség és a szülői minta határozza meg. Sokan dohányoznak, életükben jelen van az alkohol és a drogok. Keveset mozognak, sportolnak, szabadidejüket - intézmények, anyagiak és a jó közlekedési lehetőségek hiányában - leginkább televízió-nézéssel töltik. Mindezek ellenére az itt élő fiatalok 87%-a jövőt illetően bizakodó, igaz magas a régiót elhagyni kívánók száma.

E helyzetkép birtokában felmerül a kérdés: mit tehetünk a jobbítás érdekében?

Az elemzés a továbbiakban nem a felvetett problémák teljes körére, hanem néhány aspektusára ad választ. Azt a célt tűzi ki, hogy a fiatalok ismerjék fel problémáikat, legyenek részesei a megoldások keresésének. Ennek érdekében bemutatja az ifjúságpolitika intézményrendszerét (RISZI, információs- és tanácsadó irodák, ifjúsági hálózati klubok, teleházak, információs pontok, fesztiválok, drogprevenciós szolgáltatások és intézmények), az ifjúsági kezdeményezéseket, szervezeteket. A bemutatások korrektek, informatívak, de a helyzetelemzés által felvetett sok-sok problémára nem képesek teljes körűen választ adni.

Az elemzés vizsgálja az ifjúsági ágazat forrás lehetőségeit, bemutatja a pályázati lehetőségeket, a támogatott célokat, területeket. Nem elemzi viszont a források hatásait, eredményeit.

SWOT analízissel felvázolja a régió ifjúsági életét úgy, hogy az erre hatást gyakorló intézményi és szolgáltató rendszerekre helyezi a hangsúlyt. Mindezek szükséges, de nem elégséges feltételei a helyzetelemzésben jelzett ifjúsági problémák kezelésének.

Az egész elemzés szakmailag alapos, korrekt munka. Alapot nyújt a további tennivalók megfogalmazásához.

 

Miskolc, 2006. június 30.

 

                                                                       Dr. Furmanné Dr. Pankucsi Márta
                                                                                      Tanszékvezető
                                                                                   Szociológia Tanszék

Impresszum