Észak-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
(ITC Székház XII. emelet)

Levélcím:
3530 Miskolc, Mindszent tér 1.

Telefon, fax.: 06-46-506-347, 06-46-506-348
EMRISZI | BEMUTATKOZÁS
Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

 Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (RISZI) létrejöttét annak a kormányzati törekvésnek köszönheti, amely - az Európai Uniós normákkal összhangban - az ifjúsági intézmény- és támogatási rendszer decentralizálását tűzte ki célul. A lezárult folyamat egyik első lépése a regionális ifjúsági szolgáltató irodák felállítására és működtetésére a Belügyminisztérium és az Ifjúsági és Sportminisztérium által közösen 1999-ben kiírt pályázat volt. Az ifjúsági terület súlyának felértékelődését jelzi, hogy az iroda létrehozásának jogáért a régió mindhárom megyei önkormányzata megmérette magát.

Az iroda céljait és feladatait a 24/2007 (VI.26.). sz. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló SZMM rendeletben foglaltak és a 6 éves működés tapasztalatai az alábbiak szerint vázolható:

- kezdeményezi fejlesztési programok indítását, közreműködik ezek tervezésében és megvalósításában;

- javaslatokat tesz a fiatalok részvételének fejlesztésére a helyi, a térségi, a regionális, a régiók közötti együttműködésekben;

- közreműködik a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram által támogatott, illetve felkérés alapján más projektek értékelésében, szakmai és pénzügyi ellenőrzésében;

- gyűjti és feldolgozza az ifjúságra vonatkozó regionális információkat, ennek érdekében kutatásokat, felméréseket kezdeményez, illetve támogat.

Az iroda által végzett ifjúsági fejlesztő munka célja, hogy a fiatalok ismerjék fel problémáikat és legyenek részesei azok megoldásának, továbbá legyenek képesek saját értékeik megteremtésére. Az iroda a közösségi munka eszközrendszerével segíti a fiatalokat felelős felnőtté válásuk útján, illetve erősíti, támogatja közéleti szerepvállalásukat.

A regionális ifjúsági szolgáltató iroda ifjúság- és szervezetfejlesztő munkájának indoka a "cselekvő társadalom" szükségessége: csak a cselekvő emberek tudnak élni az ország adta lehetőségekkel, sőt csak ők tudják a lehetőségek alapjait megteremteni.

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2011. 01. 12.
Impresszum