Észak-alföldi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

4024 Debrecen
Piac u. 26/a


Tel.: 52/531-053, -054
Fax: 52/530-026
GALÉRIA
Nonprofit szektor

2008-ban 64 925 szervezet működött Magyarországon. Régiónkban 7018 nonprofit szervezet működik. Ezek közül Hajdú-Bihar megyében 2779, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2402, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 1837 szervezet működik. Hajdú-Bihar megye különösen jelentős szervezeti háttérrel rendelkezik nem csupán a régiónkon belül, hanem országos viszonylatban is. Ezer lakosra hozzávetőleg 4,6 civil szervezet jut régiónkbna.

A nonprofit szervezetek területi elhelyezkedésére és a lakosságszámra vonatkozó adatok összefoglalóan azt jelzik, hogy a nonprofit szervezetek jóval nagyobb mértékben koncentrálódnak a fővárosban és a dunántúli megyékben, mint az Alföldön és az északi országrészben. Ez feltehetően az adott régió korábbi történeti, kulturális hagyományaival, jelenkori gazdasági fejlettségével, a lakossági igények kielégítetlenségével és az önkormányzati, illetve más intézmények nonprofit szervezetekkel kapcsolatos együttműködési készségével egyaránt magyarázható.

- a régió 389 településéből 301-ben van jelen civil szervezet,
- a működő civil szervezetek nagy része a fejlett nagyvárosokban, megyeszékhelyeken és kistérségi központokban dolgoznak,
- a szervezetek közül a legtöbb oktatási, ezt követi a szabadidős és a sport tevékenységet végzők,
- 100.000 lakosra 22 településfejlesztési szervezet jut,
- a civil szféra fejlődésében egyre inkább megjelenik a széttagoltság helyébe lépő hatékony együttműködés igénye,
- egy-egy település által szervezett rendezvényen nem meglepő a régió más neves, értékes ifjúsági csoportjainak bemutatkozása, megjelenése,
- egyre jellemzőbb a civil szervezetek közötti csereprogramok, látóutak vagy együttműködéssel elindított kezdeményezések megvalósítása,
- a civil szerveződések nem csupán egymás között, hanem a települések közötti kapcsolatok alakításában is egyre nagyobb szerepet vállalnak magukra, 
- a civil szervezetek közül 120-nak kizárólag fiatalok a tagjai,
- a kórusmozgalom valamint a hivatásos és amatőr hagyományőrző táncmozgalom különösen jelentős,
- a régió ifjúsági szervezeteinek átlagos taglétszáma 27 fő,
- az ifjúsági szervezetek közel egyharmadában van főállású alkalmazott, de átlagosan csupán 2 fő,
- az ifjúsági szervezetek létrehozásának célja sok esetben a településhez, a lakóhelyi közösséghez való ragaszkodás, az ifjúság megtartása és segítése valamint az életminőség javítása.

Impresszum