Dél-dunántúli regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Levelezési cím:
Dél-dunántúli RISZI
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.

Telefon: 72-520-532

E-mail: ddriszi@mobilitas.hu
GALÉRIA
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági helyzetelemzés 2009

Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági helyzetelemzés 

2009-ben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szol gálat Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája elkészítette a második Regionális Ifjúsági Helyzetelemzést abból a célból, hogy átfogó képet adjon a dél-dunántúli fiatalok helyzetéről. Az elemzésben kitérünk demográfiai, oktatási, foglalkoztatási, gazdasági-szociális, egészségügyi, közösségi illetve a szabadidőt illető adatok elemzésére, valamint bemutatjuk a régió ifjúságszakmai szolgáltató rendszerét, és a régió ifjúsági szereplőinek forrásfelvevő képességét. Aggasztó az ifjúsági generációk látványos csökkenése a teljes lakossághoz képest. A fiatalok társadalmi / politikai / civil aktivitása rendkívül alacsony. Jellemző a fiatalok szabadidő eltöltésének passzív, a rendelkezésre álló lehetőségeket kevésbé igénybevevő módja. A régió nagyszámú civil szervezetei mellett határozottan kicsi a száma azon szervezeteknek, akik aktívan foglalkoznak a fiatalokkal...

A kiadványban jelzett problémafelvetések aktualitását adja az Európai Unió ifjúsági stratégiája, a Youth On The Move stratégia, a trió elnökség prioritásai, úgy, mint a fiatalok foglalkoztatása, az ifjúsági munka fejlesztése, az önkéntesség és a strukturált párbeszéd. A közelmúltban széles parlamenti konszenzussal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia jelöli ki az ifjúsággal foglalkozás hosszú távú irányát, melyet a mindenkori kormány két éves cselekvési terve konkretizál. Helyzetelemzésünk ezen dokumentumok szerinti akciók jó alapját adja, amely szerint a feladatokat a régió sajátosságaihoz és igényeihez igazodva láthatják el a szereplők.

A kiadványt egyaránt szánjuk a régió döntéshozóinak, a területen dolgozó szakembereknek, hallgatóknak. Bízunk abban, hogy jó támpontokat tudunk adni a releváns szakpolitikák, szakmai programok kialakításban.

Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági helyzetelemzés 2009

Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Erőforrás térkép

A regionális ifjúsági helyzetelemzés elkészítéséhez egy kérdőíves felmérést is alkalmaztunk. Ebben a települési önkormányzatokat kerestük meg, az ifjúsághoz kapcsolódó széles spektrumú kérdéskörökkel. A kapott válaszok sokat segítettek egy reális helyzetkép kialakításában.

Ennek a folyamatnak egy másik terméke az alább megtalálható erőforrástérkép. Ebben a településeken rendelkezésre álló, az ifjúságggal folgalkozó, segítő intézmények és tényezők felsorolását találhatjuk meg. Az itt szerepő adatok egy akkori pillanatfelvételt mutatnak, kiegészítve  számunkra elérhető friss információkkal.

  DD_ifjúsági erőforrás térkép.pdf (222 kB)

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2011. 02. 07.
Impresszum