Dél-dunántúli regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Levelezési cím:
Dél-dunántúli RISZI
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.

Telefon: 72-520-532

E-mail: ddriszi@mobilitas.hu
GALÉRIA
Helyi ifjúsági munka
A TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKA FEJLŐDÉSE

A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák, az Európa Tanács és az Európai Unió dokumentumaival összhangban, alapításuktól kiemelt feladatként kezelik a települési szintű ifjúságpolitika fejlesztését. Kevés kivételtől eltekintve a magyar önkormányzatok nem fordítottak figyelmet a fiatal korosztályokkal kapcsolatos feladataik stratégia mentén szerveződő ellátására. Az önkormányzatokról szóló törvény nem deklarál kötelező feladatokat e téren, így a képviselőtestületek jövőképén, belátásán, kezdeményezőkészségén múlik, hogy törődnek-e a fiatalokkal.

A kormányzati célokkal összhangban az irodák feladata lett, hogy szakmai, módszertani információkkal és megoldásokkal támogassák a helyi szintű ifjúságpolitikai kezdeményezéseket. A települések népességmegtartó erejének növelését szolgálták: Az ifjúsági szabadidős lehetőségek ösztönzése, támogatása, ösztönzés a szervezetek-intézmények összehangolt közösségfejlesztő célú működését célzó helyi politikák kidolgozásában, az ifjúsági részvétel fejlesztésében, ezen keresztül a demokrácia minőségének javításában.

Kiemelt szerepük van abban, hogy ma Magyarországon közel 200 önkormányzat rendelkezik középtávú ifjúsági cselekvési tervvel, és több mint 300 tervezi ennek megalkotását, mely biztosítja, hogy integráltan fordítanak figyelmet és erőforrásokat a korosztályra.

Az IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL FEJLŐDÉSE

Az irodák szinte minden régióban katalizátorai lettek a fiatalok és közösségeik önszerveződésének. A települési önkormányzatok és a regionális tervezési fórumok döntéshozatali mechanizmusaiban a fiatalok csak szervezetten, közös képviseleti fórumok létrehozását követően tudnak részt venni.

Az irodák szakmai és jogi tanácsadással, képzésekkel, tréningekkel, pályázati lehetőségekkel segítették a fiatalok önszerveződését. Tevékenységüknek köszönhetően települési, térségi és regionális szintű képviseleti fórumok jöttek létre, erősödtek meg, melyek megteremtették a korosztály érdekképviseleti tevékenységének lehetőségét.

Impresszum