Dél-dunántúli regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Levelezési cím:
Dél-dunántúli RISZI
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.

Telefon: 72-520-532

E-mail: ddriszi@mobilitas.hu
GALÉRIA
DDRISZI | BEMUTATKOZÁS
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (DDRISZI) célja a régió fiataljainak döntéseiben céltudatos, a társadalom aktív és hasznos tagjaiként élő állampolgárokká válásának elősegítése. A szolgáltatásnyújtás elsődleges feladata, hogy a fiatalok rendelkezzenek megfelelő információkkal életpályájuk számukra legmegfelelőbb kialakításához: nemcsak, hogy ismerjék lehetőségeiket, de tudjanak is élni azokkal, hogy a dolgok ne csak megtörténjenek velük, hanem irányítani, befolyásolni, kezdeményezni tudják a változásokat.
Az iroda a rendelkezésére álló eszközökkel és erőforrásokkal támogatja a fiatalok közösségeinek, informális és formális szervezeteinek fejlődését, az önkormányzatok fiatalokra vonatkozó tevékenységének szakmai támogatását annak érdekében, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak arra, hogy a kezdeményezhessenek és a környezetükben létrejövő
kezdeményezések aktív részesei lehessenek.

2007. január elsejétől a hazai ifjúsági munka szakmai-módszertani, és szolgáltatási erőforrás-központja részben új profillal folytatja működését.
A kormányzati háttérintézmények átalakításából fakadóan az átstrukturált intézmények elsősorban funkciókra és csak másodsorban szakterületekre koncentrálnak. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalon belül működik majd önálló szakmai egységként a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. A Szociális és Munkaügyi Intézeten belül az ifjúságkutatás, az eddig az európai források kezeléséről ismert ESZA Kht keretein belül pedig a nemzeti és regionális pályázatok kezelése történik meg.

A szervezet központja, az Amerikai út 96. szám alól átköltözik az V. kerület Szemere u. 7 szám alá, a Budapesti Európai Ifjúsági Központban működő egység továbbra is a Zivatar u. 1-3. alatt működik majd, és a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák székhelye sem változik. A nem európai ifjúsági pályázatok ügyintézése és elszámolása az Amerikai út 96. szám alatt történik a továbbiakban is. A regionális pályázatok kezelése szintén az Amerikai úton zajlik majd.

Magyarországon valamennyi statisztikai régióban működik regionális ifjúsági szolgáltató iroda, melyek koordinációját a Mobilitás látja el. Irodánk része a magyar ifjúsági intézményrendszernek. Szervezeti kereteit tekintve a DDRISZI, a Mobilitás szakmai önállósággal rendelkező részjogkörű költségvetési egysége, mely 2007-től Országos Ifjúsági Szolgálat néven folytatja tevékenységét.

Célcsoportunk:
A Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda a régióban tevékenykedő ifjúsági és civil szervezeteknek, közösségeknek és fiataloknak szolgáltatást nyújtó társadalmi szervezetek, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmények valamint önkormányzatok információközvetítő, humánerőforrás-fejlesztő, képző és innovációs központjaként működik.


 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2011. 01. 12.
Impresszum