Dél-dunántúli regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
Levelezési cím:
Dél-dunántúli RISZI
7621 Pécs, Rákóczi u. 55.

Telefon: 72-520-532

E-mail: ddriszi@mobilitas.hu
GALÉRIA
Regionális szakmai folyamatok

Szervezetfejlesztés 

A szervezetfejlesztés szűkebb értelemben vett területén az iroda segítséget nyújt a megalakuló, működő szervezet missziójának tisztázásához, a szervezeti és tagsági identitás megteremtéséhez és megerősítéséhez, a szervezeti struktúra kialakításához, a szervezeti működés kialakításához, a hatékony vezetéshez, a konfliktusok kezeléséhez és a projektek, kezdeményezések elindításához.


Ifjúsági módszertani fejlesztés


Az ifjúsági módszertani fejlesztés a fiatalok nemformális nevelési technikáinak széles körben való megismertetésére irányul. A magyarországi nevelési oktatási kultúrában még alig vertek gyökeret a nemformális pedagógiai módszerek, holott a formális képzés nem reagál kellőképpen a kor kihívásaira. Tanterveiben nem szerepelnek olyan készségek fejlesztései, melyek alkalmassá tehetik a felnövekvő generációkat a tudatos állampolgári szerepek gyakorlására, személyes problémák, intra - interperszonális konfliktusok feloldására, a munkakereséshez, a munka megtartásához, közösségben való munkálkodáshoz szükséges készségek gyakorlására.


Ennek a pedagógiai megközelítésnek az egyik alkalmazási területe az ifjúsági munka, melynek fejlesztése a DDRISZI tevékenységének gerince. A fejlesztő tevékenység során workshopokok, szemináriumok, képzések szolgálták a partnereket, melyek egyaránt célozták a végfelhasználókat, valamint a civil és állami ifjúsági szférában tevékenykedő vezető, fejlesztő szereplőket.

A témák a fenti tanulási célok szerint az alábbiak voltak: asszertivitás, konfliktuskezelés, problémamegoldás, visszajelzések, bizalom kialakítása, fejlesztése, emberi jogok, diák jogok, diszkrimináció, tolerancia, közösségfejlesztés, együttműködés, hálózati munka, identitás - céltudatosság erősítése.

Impresszum