MOBILITÁS - Ifjúsági Portál
http://www.mobilitas.hu

A pályázati kiírás lehetőséget kínál az ír EU Ifjúsági Konferencián való részvételre.

Az EU Ifjúsági Konferencia célja, hogy összegezze a fiatalokkal folytatott strukturált párbeszéd folyamat legutóbbi szakaszát, a fiatalok és a döntéshozók bevonásával. A Konferenciát megelőzően a tagállamok nemzeti munkacsoportjainak koordinálásával helyi, regionális és nemzeti szinten zajlik a konzultáció a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel. A nemzeti konzultációk eredményeit az EU Ifjúsági Konferenciákon összesítik, melyek a három elnökségi periódus során követik egymást és előkészítik a folyamat következő lépéseit. Az ír konferencia fókuszában a fiatalok társadalmi befogadása áll, ezen belül különösen az ifjúsági munka szerepe a fiatalok társadalmi befogadásának előmozdításában.

A program neve: EU Ifjúsági Konferencia
Helye és időpontja: Dublin (Írország), 2013. március 11-13.

Jelentkezési határidő: 2013. február 15.


További információ:
http://eurodesk.hu/hirek/9131

http://mobilitas.hu/hirek/9867 - Nyomtatás