Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár
ELÉRHETŐSÉGEK
A NIIDA koordinációs feladatait Vincze József látja el, kérdéseivel/kéréseivel az alábbi elérhetőségeken veheti fel vele a kapcsolatot: vincze.jozsef@mobilitas.hu

Az egyes almenük koordinálási feladatait a Mobilitás kollégái (illetve az adott szakterületen dolgozó partnerek) végzik.
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
Kétezer diákon segített a most könyvben megjelent módszer

A Komplex Instrukciós Program egy amerikai minta alapján, hazai pedagógusok által adaptált oktatási módszer, amely az elmúlt években bebizonyította, hogy képes csökkenteni a tanulók közötti különbségeket, így hatékonyan alkalmazható olyan közegben, ahol sok a hátrányos helyzetű diák. Ma már több ezer tanuló eredményeiből látszik, hogy a „hejőkeresztúri modell" hatékony segítséget nyújt a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásában. „A módszert alkalmazó iskolánál kimutatható, hogy csökkent az agresszió és a hiányzások száma, erősödött a szülőkkel való együttműködés, valamint javultak a tanulói kompetenciák" - mondta el Kovácsné dr. Nagy Emese, a Borsod megyei IV. Béla Körzeti Általános Iskola igazgatója, aki a hazai viszonyokhoz igazítva először alkalmazta a módszert. A tanórai programok közé illesztett instrukciós órákon a gyerekek először megtanulnak kommunikálni és így olyan szókincsük, érvelési gyakorlatuk lesz, amellyel önbizalmat szereznek, s bármikor, bármilyen közegben képesek megszólalni. A Komplex Instrukciós Program (KIP) a szocializációt, a kognitív képességek fejlesztését, a gondolkodásfejlesztő táblajátékokkal történő fejlesztést és a szülőkkel való együttműködést egyaránt fontosnak tartja.

A Gábor Dénes díjasok kezdeményezésére létrejött a H2O projekt (Hátrányos Helyzetűek Oktatása), melynek segítségével már több iskola átvette és sikerrel alkalmazza a modellt. A nagyobb nyilvánosság elérése érdekében Kovácsné dr. Nagy Emese úgy döntött, hogy könyvben foglalja össze a program elméleti és gyakorlati tudnivalóit. A Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában most megjelent „Több mint csoportmunka" című könyv a program elméleti hátterét és gyakorlati szempontjait egyaránt bemutatja. A kiadvány jól illeszkedik a kiadó társadalmi felelősségvállalási gyakorlatába.„A Nemzeti Tankönyvkiadó számára különösen fontos olyan kiadványok megjelentetése, amelyek az oktatási esélyegyenlőség megteremtéséhez járulnak hozzá már létező, jól kipróbált tapasztalati anyagra építve." - mondta el Bárányi Ildikó, a kiadó általános iskolai üzletágvezetője.

A kötet célja, hogy hozzájáruljon a közoktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű tanulók osztálytermi sikerességéhez, és segítse az ezt célzó nevelő-oktatómunka színvonalának emelését. A szerző a könyvet egyetemi jegyzetnek és módszertani segédeszköznek ajánlja gyakorló pedagógusok számára.

A „hejőkeresztúri modell" története

A hejőkeresztúri sikertörténet 2001-ben kezdődött, amikor magyar pedagógusok is részt vettek egy, a Stanford Egyetem Complex Instruction tanítási módszerét bemutató tréningen, amely a nyelvi nehézségekkel küzdő, főleg spanyol anyanyelvű tanulók integrációját helyezi erlőtérbe. Köztük volt Kovácsné dr. Nagy Emese, a Borsod megyei IV. Béla Körzeti Általános Iskola igazgatója és tantestülete, akik felismerték a módszer hazai alkalmazásában rejlő lehetőséget. Úgy döntöttek, hogy adaptálják a modellt, de a hatékonyság és sikeresség növelése érdekében három új programmal egészítették ki, így jött létre a „hejőkeresztúri modell". Az adaptálást a Stanford Egyetemmel egyeztetett folyamatos kutatási eredmények segítették, amelyet doktori disszertáció formájában foglalt össze Kovácsné dr. Nagy Emese.

A könyv megvásárolható: http://www.ntk.hu/cikk/ntkshop/83368

Forrás: http://www.ntk.hu/tartalom/list/50690188

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 07. 12.
Impresszum