Ifjúságsegítő képzés
Az ifjúsági munka, mint szakma megalapozásának, elismerésének folyamatában jelentős mérföldkőként köszönthető a régió felsőoktatási intézményéinek azon törekvése, hogy figyelemmel az Európai Unió emberi erőforrások fejlesztésére vonatkozó ajánlásaihoz, elveihez, mint a Memorandum az egész életen át tartó tanulásról, Európai Ifjúsági Információs Charta gondolata, továbbá kapcsolódva azon országos és regionális szándékhoz, hogy az ifjúsági és ifjúságsegítő tevékenység meghatározott képesítéshez legyen kötve, megjelent az ifjúságsegítői képzés.

Jelenleg két helyen folyik ifjúságsegítői képzés a régióban. Az egyik a Pécsi Tudományegyetem szakmai bázisán alapuló kihelyezett tagozat Szombathelyen, illetve önállóan a Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikációs Tanszékén.

Ifjúságsegítő munkaterületének rövid, jellemző leírása a következő:

"Az ifjúságsegítő alapvető feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. A szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítés és -tartás, valamint a párbeszéd kiépítésének segítése. A (veszélyeztetett) fiatalok tanácsadással történő segítése, munkaerőpiacon való elhelyezkedésük támogatása. Tevékenységét a szociális- és közművelődési intézményekben, valamint a civil szféra különböző területein, szervezeteiben végzi. Az akkreditált felsőfokú ifjúságsegítő szakképzés országos és regionális hatáskörű szociális-, kulturális- és civil szervezetek adminisztratív és szervező munkaköreire készíti fel a képzésben résztvevőket.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik - a tágan értelmezett kultúra eredményeinek birtokában - felkészültek az összeurópai értékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az ifjúsági szubkultúra (társadalmi, szociális, kulturális) problémái iránt, képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására, a korosztályos közösségek fejlesztésére."

A régió ifjúságsegítő gyakorlati helyeit a letölthető táblázat tartalmazza:

Másolat eredetijegyakhelyek_ndriszi_javítva.xls (29 kB)

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2010. 08. 03.
Impresszum