REGIODESK hírlevél 55. szám
:::REGIODESK hírlevél:::55. szám:::2009. február 3.:::

BEKÖSZÖNTŐ
Kedves  Olvasók!

Először is engedjék meg, hogy Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánjak Mindnyájuknak, Mindnyájunknak! Sikerekben gazdagot igen! Úgy gondolom nagyon fontos, hogy aki az ifjúsági területen dolgozik és szívén viseli a fiatalok boldogulását, sikereket élhessen át. Ezen sikereknek a megalapozása lehet, hogy tavaly év végén a parlament nagy arányban fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát (NIS) mely eddig egyedülálló módon 15 évre határoz meg irányvonalakat ifjúsági területen, és elfogadásra került a stratégiához kapcsolódó első 2 éves cselekvési terv is. A NIS megvalósítása során az ifjúsági terület összes szereplőjének, sőt más ágazatok képviselőinek is lesz feladata és a jó munka végeztével remélem sikere is. A Irodánk folyamatosan fejlődik, hogy minél jobban megfeleljen a kihívásoknak, feladatoknak, igényeknek. Ezért most új kezdeményezésként szeretnénk a hírlevelünk megújítani és az eddig megszokottaktól eltérően nem csak gyors, könnyen használható, információkat közvetíteni, hanem mindig egy – egy aktuális témát körüljárva, bemutatni annak jelentőségét, hasznosságát, a benne rejlő lehetőségeket, kapcsolódó szakirodalmakat, jó példákat. Első ilyen számunk központi témája az Önkéntesség témaköre! Aki kalauzol bennünk Szabó Beáta kolléganőm lesz.Kérem Önöket segítsék munkánkat, ötletekkel, témajavaslatokkal, építő kritikával, netán dicsérettel.Üdvözlettel:  Sipos Győző
irodavezető

Tartalom:

AKTUÁLIS TÉMA – AZ ÖNKÉNTESSÉG
Társadalmi egyeztetésen a TÁMOP 5.5.2. 10/4 – Az önkéntesség elterjesztése című pályázat
Projektbemutatók
Publikációk
Európai Önkéntes Szolgálat
HÍREK
A kormány elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégia Cselekvési Tervét
Az ENSZ 2010-et Ifjúsági Nemzetközi Évnek nyilvánította
Összefoglaló a Fiatalok Lendületben Program 2010-es változásairól a Pályázati Útmutatóban alprogramonként
Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés Győrben

PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására
Pályázati ajánlások civil szervezetek számára
Megjelent az NCA Nyugat-dunántúli civil szervezetek működésének támogatását szolgáló pályázata

PROGRAMOK
RLB TC-képzés az angol nyelv használatáról interkulturális kommunikáció során
EU civil pályázatai 2010-2013 – tréning civil szervezetek számára

AKTUÁLIS TÉMA – AZ ÖNKÉNTESSÉG
Társadalmi egyeztetésen a TÁMOP 5.5.2. 10/4 – Az önkéntesség elterjesztése című pályázatA TÁMOP 5.5.2-10/4 „Az önkéntesség elterjesztése” című pályázati kiírás konkrét célja, hogy -a korábban megjelent TÁMOP 5.5.2-09/1, TÁMOP 5.5.2-09/2, és TÁMOP 5.5.2-09/3 kiírásokkal összhangban-, a megyei önkéntes centrumok létrejöttét elősegítse azokban a megyékben, ahol a fenti kiírások keretében azok nem jöttek létre.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/ndriszi/hirek/3742

Projektbemutatók

A United Way Kisalföld Alapítvány önkéntességet támogató programja Győr-Moson-Sopron megyében

A United Way Kisalföld Alapítvány pályázati programjának célja, hogy Győr-Moson-Sopron megyében önkéntes centrumot alakítson ki és működtessen az önkéntes tevékenyég népszerűsítése és általános társadalmi megbecsülésének emelése érdekében.

A projekt bemutatása:
A nonprofit szektor kapacitásfejlesztését célzó projektünk (TÁMOP-5.5.3) során a 2370 civil szervezet körében végzett szükségletfelmérés rávilágított arra, hogy a szervezetek nem rendelkeznek a különböző forrásokból támogatott projektek megvalósításához szükséges szakmai háttérrel, hogy a tisztségviselők többnyire önkéntesként látják el feladataikat; ritka, hogy professzionalizálódjanak és önálló alkalmazottakat foglalkoztassanak.
Felmérésünk felhívja a figyelmet arra is, hogy a civileknek az információhoz való hozzáférés hiányában nincsenek ismereteik az önkéntesek foglalkoztatását támogató forrásokról, pl. ÖTLET, vagy EVS. Az önkéntes munka iránti kereslet ugyanakkor egyre nagyobb: a munkáltatóknak, potenciális fogadó szervezeteknek érdemes tudatosan, kidolgozott stratégia mentén tevékenykedni az önkéntesség vonatkozásában, illetőleg fejleszteni a szervezeteket annak érdekében, hogy maguk az önkéntesek is kiteljesedhessenek az általuk felvállalt feladatokban. A projekt keretében létrejön a formális és informális önkéntes tevékenység népszerűsítését, professzionális alkalmazását segítő szolgáltató centrum. Tizenhét fő, programot megvalósító szerez további ismereteket az önkéntességről, ebből négyen kulcsszakértő kötelező képzésen is részt vesznek. Önkéntes menedzsment ismereteket 25 fogadó szervezet szerez. Tizenöt, az önkéntes tevékenységet segítő együttműködési megállapodás jön létre, önkormányzat (intézménye) és az önkéntes centrum között; szektorközi együttműködések keretében további (minimum öt) megállapodás köttetik. Az önkéntesség népszerűsítése eredményeként 50 potenciális fogadó szervezetet, 3000 potenciális önkéntest érünk el, 4800 munkaórában megvalósul 600 önkéntes bevonása. Végül komplex anyag készül (adatbázis, szükségletfelmérés, képzési anyagok) Győr-Moson-Sopron megye önkéntes foglalkoztatási helyzetéről.

Célcsoportok:

A projekt során az önkéntes munkavégzés motivációja alapján elkülönített mindkét csoport bevonása a célunk: az egyik a régi típusú önkénteseké, kiknek fő motivációja segíteni akarás, a karitatív érzés; a másik az új típusú önkénteseké: akiknek motivációja elsősorban a tudás, kapcsolati tőke, munkatapasztalat szerzése, önismeret fejlesztésére szolgál.
A kiemelt célcsoportoknál különböző célok elérését valószínűsítjük: a pályakezdők szempontjából a munkatapasztalat szerzés, különösen fontos a nők munkaerőpiacra való (re)integrációjának elősegítése, a senior önkéntesek számára a magány, a passzivitás, elkerülése.

Ifjúsági szervezetek tevékenységei és az EVS bevonása az ifjúsági szervezetek munkájában

2006. szeptember 20-24 között a Baranya Ifjúságáért Kht. Tanulmányutat szervezett hét ország részvételével. A tanulmányút célja az volt, hogy a Pécs testvérvárosaival ujraélessze kapcsolatait az ifjúságpolitika terén, ennek érdekében olyan programmal ismertesse meg a résztvevőket, amely a további együttműködés alapja lehet.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/projektek/71

Publikációk

Szíves figyelmükbe ajánlunk néhány a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárban letölthető az önkéntességhez kapcsolodó publikációt:

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017
http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/298

Önkéntesség – Amit tudni érdemes ha belevágsz, vagy ha már csinálod egy ideje, Tájékoztató a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvényről
http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/265

Európai Önkéntes SzolgálatAz Európai Önkéntes Szolgálat célja a fiatalok önkéntes társadalmi tevékenységekben való részvételének támogatása Európában és azon kívül. Az önkéntes szolgálat ideje alatt a fiatalok intenzív tanulási folyamatnak lesznek részesei, lehetőségük nyílik egy másik ország és kultúra megismerésére, és ezáltal önmaguk, személyiségük fejlesztésére.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/alpr2

HÍREK

A kormány elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégia Cselekvési Tervét Az Országgyűlés 2009. október 26-án elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot. E Stratégia részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg.  A Kormány ehhez kapcsolódóan elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégia végrehajtását szolgáló 2010-2011-es évekre szóló első cselekvési tervét 2010 január 13-án (1012/2010. (I. 22.) Korm. határozat). Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/hirek/3698
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia elérhető az alábbi linken:
http://www.mobilitas.hu/hirek/3179

Az ENSZ 2010-et Ifjúsági Nemzetközi Évnek nyilvánította Az ENSZ még tavaly decemberben az Ifjúság Nemzetközi Évének nyilvánította 2010-et, mely 2010.augusztus 10-én lép életbe. A Nemzetközi Év meghirdetésének célja, hogy felmutassa, nyilvánosságra hozza mindazon, a fiatalok által létrehozott kezdeményezéseket, befektetéseket és kreativitásokat, melyek azért valósultak meg, hogy leküzdjék az emberiséggel szemben álló kihívásokat, a béke erősítésétől egészen a gazdasági fejlődés fokozásáig. Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/hirek/3686

Összefoglaló a Fiatalok Lendületben Program 2010-es változásairól a Pályázati Útmutatóban alprogramonként

 
 A Fiatalok Lendületben Program egyes alprogramjait érintő legfontosabb változásokat megtekintheti az alábbi pontokban.Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/flp/hirek/3677

Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés Győrben2009. szeptemberében indult meg az Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés Győrben a Széchenyi István Egyetemen, melyre ismét lehet jelentkezni 2010. szeptemberi indulással. A két éves képzés során a hallgatók munkavégzésre jogosító képzettséget szereznek (szakképzési azonosító száma: OKJ 55 762 01), és az e képzés során szerzett kreditekből 60, azaz két félévnyi, beszámítható a Szociális munka felsőfokú alapképzésbe. Így, aki szociális felsőfokú képzésben kíván továbbtanulni, jó alappal indulhat.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/ndriszi/hirek/3697

PÁLYÁZATOK

Pályázati felhívás a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására

Megjelent "A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására" hirdetett pályázat.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/ndriszi/hirek/3696

Pályázati ajánlások civil szervezetek számára Ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi linken összegyűjtött pályázati lehetőségeket:http://www.mobilitas.hu/hirek/3717

Megjelent az NCA Nyugat-dunántúli civil szervezetek működésének támogatását szolgáló pályázata

 
A NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.) és a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/ndriszi/hirek/3799   

PROGRAMOK

RLB TC-képzés az angol nyelv használatáról interkulturális kommunikáció során
 
A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők magabiztosabb angoltudásra tegyenek szert annak érdekében, hogy hatékonyabban dolgozhassanak a Fiatalok Lendületben Program keretében megvalósuló projektjeiken. További kiemelt cél, hogy a képzés fejlessze a nemzetközi interkulturális munkához szükséges angol nyelvi kompetenciákat.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/flp/hirek/3685

EU civil pályázatai 2010-2013 – tréning civil szervezetek számára
 
Az Élethosszig való Tanulás Egyesület civil szervezeti képviselőket vár az EU civil pályázatai 2010–2013 elnevezésű térítésmentes alapszintű tréningre.
Bővebben:
http://www.mobilitas.hu/hirek/3721

 A REGIODESK hírlevél az FSZH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda elektronikus kiadványa. Megjegyzéseit, észrevételeit, javaslatait az ndriszi@mobilitas.hu címre várjuk. 

 
 
Impresszum