Regionális szakmai folyamatok

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda egyik erőssége a kiterjedt civil kapcsolatok, melyek behálózzák az egész régiót a legkisebb településtől a nagyobb városokig. Az Iroda kapcsolati hálójában több mint 1000 civilszervezet szerepel, akikkel eltérő intenzitású a kapcsolatunk. A civil kapcsolat rendszer kialakítását szolgálja, hogy a Nyugat-dunántúli RIT pályázatainak egyik kiemelt célcsoportja a civilszervezetek. Ezen törekvést szolgálja a képzési modulok civil ifjúsági szereplők számára történő elérhetővé tétele, specifikálása.
Módszertani központként jelentős az ifjúsági önkormányzat, ifjúsági szervezet létrehozásában, az egyes ifjúsági koncepciók létrejöttében való közreműködés. Meghatározó a régiós képzési panelek kialakítása, minta régió ifjúsági referenseinek és ifjúsági szakembereinek szakmai képzése.
Saját kommunikációs csatorna a Regiodesk elektronikus hírlevél.
Az Iroda fennállása alatt együttműködve a Regionális Ifjúsági Tanáccsal bővítette a régió ifjúsági szervezeteinek forrás felvevő képességét, a projektszemlélet meghonosodását a kiírt pályázatok révén.
Az Iroda hozzá köthető hálózatokat működtet, mint az Eurodesk vagy a Fiatalok Lendületben programhoz kapcsolódó multiplikátor hálózat. Kábítószerügy területén rendszeres részvétel a régió Kábítószer Egyeztető Fórumain.

Fejlesztési irányok:

  • Erőforrás segítő, ösztönző szervezeti magatartás
  • Nyílt kommunikáció
  • Horizontális kapcsolati háló kibővítése
  • Nyitott szervezet
  • Hálózati beágyazottság növelése
  • Együttműködések generálása
Impresszum