Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés
A "Regionális ifjúsági helyzetelemzés" célja az, hogy átfogó képet mutasson a három megyéből (Győr - Moson - Sopron, Vas és Zala) álló Nyugat-dunántúli Régió ifjúsági korosztályának helyzetéről, szervezeteiről, a régió közigazgatásához és intézményeihez való viszonyáról.
Bemutatja a régió település szerkezetét, gazdaságát. Beszél arról, hogy a Nyugat-Dunántúl sajátos településszerkezete, sajátos megoldásokat igényel, ehhez kapcsolódva szól az erősségekről és a gyengeségekről. Olvasni lehet még a fiatalok véleményét a régióról, saját lehetőségeikről, a korosztály egészségügyi helyzetéről és szabadidős szokásairól. Az „Ifjúságpolitikai helyzetkép" című fejezet bemutatja a régió intézményrendszerét, a korosztállyal kapcsolatos szolgáltatások helyzetét. Külön foglakozunk a régióbeli közösségi terek (ifjúsági házak, tele - házak, klubok) és az ifjúsági fesztiválok kérdésével. Bemutatásra kerül a „Felmérés az önkormányzatok ifjúságpolitikai tevékenységéről szervezeti felépítéséről" című kutatás. Amely leltárt készít a régió közigazgatásának korosztállyal kapcsolatos szervezeteiről, intézményeiről, ifjúsági szakemberellátásáról.

Az egyes területek vizsgálata jelzi, hogy a régióban erősödnek a területi egyenlőtlenségek, belső perifériás területek jönnek létre.
Fő következtetésünk, hogy a térségi ifjúsági feladatok ellátásának várhatóan leghatékonyabb módja az lehetne, ha a célzottan fiatalokkal kapcsolatos tevékenység mellett az ifjúsági szempont, mint horizontális prioritás, megjelenne a térségfejlesztés valamennyi hangsúlyos területén. Erre az alapelvre építve lehetne kialakítani a feladatok ellátásának háttér-szervezeti rendszerét, meglévő és új szervezetek egyidejű bekapcsolásával.

Letölthető:
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés.pdf


Impresszum