Kiskompasz kézikönyv

A magyar nyelvű kiadás a Compasito - Manual on human rights education for children kiadvány alapján készült az Európa Tanács jóváhagyásával.

A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik z Európa Tanács álláspontját.

A kiadvány szerzői jogai az Európa Tanácsot illetik. Jelen kiadvány, ill. annak részei nem sokszorosíthatók agy továbbíhatók semmilyen formában vagy eszközzel - legyen az elektronikus (CD-rom, internet, tb.) vagy mechanikus, ide értve a fénymásolást, a felvételt vagy bármely információtárolási vagy jraírási rendszert, az Európa Tanács Kiadói Részlegének (Communication and Research Derectorate of he Council of Europe) előzetes írásos engedélye nélkül (publishing@coe.int). Információk a Compasito degennyelvű változatairól: http://www.eycb.coe.int/compass

A kiadvány anyagának másolása kizárólag nonprofit, nevelési/képzési célt szolgálhat, további feltétele  forrás pontos megjelölése.

A kiadvánnyal, annak részbeni vagy teljes kiadásával, a magyar nyelvű fordítással kapcsolatban minden egkeresést az alábbi elérhetőségen várunk:
FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
H - 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.
e-mail: kiskompasz@mobilitas.hu

Kiadó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
Felelős kiadó: Pirisi Károly
Tervezés, tördelés: Horváth Dániel, http://danielhorvath.com
Nyomda: Alto Nyomda, Székesfehérvár
Felelős vezető: Molnár Tamás

Készült az Európa Tanács és a Szocális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Család, Gyermek és Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesülettel együttműködésben.

© FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, 2009
© Angol eredeti: Council of Europe, 2007; II. kiadás, 2009

ISBN: 978-963-87388-0-6

Magyarországon nyomtatva

Impresszum