Kompasz
GALÉRIA
Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

B E V E Z E T É S

Senki sem születik jó állampolgárnak, ahogy egyetlen államban sincs magától értetődő demokrácia. Sokkal inkább igaz az, hogy mind a kettő folyamat, amely egy életen át keresztül tart és fejlődik. A fiatalokat születésüktől kezdve be kell vonnunk ebbe a folyamatba."

Kofi Annan


Az emberi jogok minden emberrel vele született alapvető jogok, életünk minden területét átszövi. A világ minden problémájának forrása az emberi jogok megsértéséből adódik: szegénység, globalizáció, környezeti ártalom, gazdasági egyenlőtlenség.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye több mint 50 évvel ezelőtt lépett hatályba. Ezt követte számos, az emberi jogokat rögzítő dokumentum. Az emberi jogokat nem lehet kizárólag a jog eszközével védelmezni. Az emberi jogok védelme mindannyiunk feladata. Ehhez azonban szükség van egy olyan szemléletmód és magatartás kialakítására, amelyik a világot az emberi jogok mögött meghúzódó értékek szerint nézi, és kész az emberi jogok megsértése esetén fellépni.
Az Európa Tanács a fiatalokat az emberi jogok első számú támogatójának és védelmezőjének tekinti, rájuk épít az emberi jogok védelme érdekében, tettekre, cselekvésre kívánja késztetni őket. 2002-ben az Európa Tanács Ifjúsági és Sportigazgatósága azzal a céllal jelentette meg a Kompasz - Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez című angol nyelvű kiadványát, hogy az emberi jogokat és emberi jogi képzéseket az ifjúságsegítő munka szerves és tudatosan művelt részévé tegye, és elősegítse az állampolgárság európai dimenziójának megformálását.

A könyv angol nyelvű megjelenését követően két újabb folyamat is kezdetét vette: egyrészt megkezdődött a Kompasz fordítása a különböző nyelvekre (jelenleg 10 nyelven jelent meg, és további 13 fordításon dolgoznak), másrészt az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központjában az ifjúságsegítői, a képzői, vagy az emberi jogi munka területén dolgozó fiatalok számára a kézikönyv megjelenéséhez kapcsolódva nemzetközi képzések kezdődtek az emberi jogi képzés témájában. Ezeknek a képzéseknek kimondott célja volt olyan nemzeti, vagy regionális képzések megszervezésének az ösztönzése, amelyeken keresztül az emberi jogi képzés koncepciója, valamint maga a kiadvány is eljuthat azokhoz, akik helyi szinten találkoznak fiatalok közösségeivel, és akik ezáltal iránymutatást és motivációt kaphatnak az emberi jogok beépítésére a mindennapi munkájukba.

Az Európa Tanács felvállalta az útmutató szerepét, és vállalta, hogy az emberi jogi nevelés tudatos művelése érdekében ösztönzést és támogatást nyújt az ifjúságsegítői munka helyi és nemzeti szintű szereplőinek.

A kézikönyv magyar nyelvre történő fordítása a Mobilitás és a Budapesti Európai Ifjúsági Központ megállapodásának eredményeként 2003-ban kezdődött meg, és a kész kötet 2004. szeptember 13-án került bemutatásra. Ezzel egy időben elkezdődött az "Emberi jogi nevelés Magyarországon. Emberi jogi képzők képzése." című képzési folyamat.

 

a kézikönyv letöltése PDF fájlokban
a kézikönyv böngészése a weboldalon

Impresszum