Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA
Az FSZH - MOBILITÁS KMRISZI jelentősebb eseményeinek gyűjteménye

2009 első félévének jelentősebb tevékenységei, feladatai:

Ifjúságsegítő képzés
Témája a magyar ifjúságpolitika, a hazai ifjúsági intézményrendszer, az önkormányzati ifjúsági feladatok, az ifjúsági munka más szereplői, a Mobilitás tevékenységének részletes bemutatása volt és e mellett sor került a nemzetközi megismerésére is - nem-formális módszerek segítségével.

Forrásteremtő konferencia
A rendezvény résztvevői információt kaptak a GYIA és a KMRIT 2008-as pályázati kiírásairól, a Fiatalok Lendületben Program lehetőségeiről, az ÚMFT releváns kiírásairól, valamint megismerhették az SZMM ifjúságpolitikai célkitűzéseit, továbbá a Budapest Főváros Közgyűlése által elfogadott Budapesti Ifjúsági Koncepció főbb tartalmi elemeit, fejlesztési irányvonalait.

Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Fórum
A fórum fő célkitűzése az volt, hogy lehetőséget teremtsen a közép-magyarországi régióban működő ifjúsági szervezetek, ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára, hogy találkozzanak és tapasztalataikat megosszák egymással. Ezen felül kiemelt cél volt a jövőbeni együttműködések megalapozása, elősegítése valamint közös tervek kidolgozása. A részvevőknek a találkozó által lehetőségük nyílt megismerni az ifjúságügy aktualitásait, egymás munkáját, sikeres projektjeit és jól bevált munkamódszereket.

Helyi ifjúsági munka képzés (együttműködésben az Igazgatósággal)
A képzés célja a települési ifjúsági munkához elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása volt, a szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, különösen a települési ifjúsági stratégia és feladatterv elkészítése, valamint megvalósítása, a szükséges együttműködések kialakítása és fenntartása területén.

Nem formális tanulás alapjai képzés (együttműködésben az Igazgatósággal)
A képzés céljai az alábbiak voltak :a nem-formális tanulás megismertetése és lehetőségeinek bemutatása az ifjúsági munkában; az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nem-formális tanulási kompetenciák és motivációk megalapozása fiatalkorban; a fiatalok nem-formális tanulásának tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése

Fővárosi Ifjúsági Koncepció
A Fővárosi Önkormányzat felkérte Irodánkat a Fővárosi Ifjúsági Koncepció megvalósításának támogatására, együttműködő partnerként. Ennek érdekében folyamatos egyeztetések zajlanak a fővárosi ifjúsági referens, valamint az Iroda között. Megtörtént a Budapesti Ifjúsági Tanács delegációs rendjének kialakítása, mely testület munkájában a KMRISZI is részt vesz. Jelenleg a fővárosi ifjúságkutatás tartalmi és módszertani elemeinek specifikálása zajlik.

Szakmai munkánk számokban:

• Adatbázisunkban 13 kategóriában foglaltuk össze a szakmai partnereket, akikkel kapcsolatban vagyunk a fejlesztő folyamataink, információ és tanácsadási szolgáltatási tevékenységünk kapcsán,
• 1 szakmai kiadványt készítettünk a félév során
• 2400 szervezethez juttatjuk el híreinket direkt maileken keresztül
• Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés készül
• A félév során 2 alkalommal eredményesen ülésezett a RIT, akik 19 881 836 Ft-ot osztottak szét a régió ifjúsági szervezetei, illetve fiatalokat támogató szervezetei között (104 pályázat érkezett a régióból),
• 29 nyertes FLP pályázat került ki a régiónkból
• 2 nemzetközi projektben is együttműködést vállaltunk

Terveink:

Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés készítése

SYTYKIA projekt végrehajtása

TAMOP 5.2.5 nyertesek kapcsolatépítő találkozója

A régió ifjúsági referenseinek találkozója

Ifjúsági Irodák találkozója

Ifjúsági szervezetek személyre szabott fejlesztése a régióban

Aktív részvétel a Mobilitás Ifjúsági Hét eseményeiben

Impresszum