Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA
A program

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretein belül a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörű költségvetési egységeként működő Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit.

A kezelő szerve az ESZA Kht., a Tanács titkársági feladatait a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda látja el.
1999-ben a Magyar Köztársaság akkori ifjúsági és sportminisztere a 2/1999. (IX.24.) számú ISM rendelettel (továbbiakban: rendelet) átalakította a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramot. A GYIA kereteiből a rendelet 2.§ (2) bekezdésében hivatkozott 1995. évi LXIV tv. 4.§-ában meghatározott célokat lehet támogatni. A támogatások elosztása a rendelet 2§ (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban, döntően- pályázati rendszer keretében történik, az országos hatáskörű pályázatokat a GYIA Tanács (az éves keretösszeg kb. 20%-a), a regionális hatáskörű pályázatokat a Regionális Ifjúsági Tanácsok írják ki (az éves keretösszeg kb. 70%-a).


1995. évi LXIV. törvény 4.§ (1) Az Alap bevételi forrásaiból a következő célokat lehet támogatni: a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését segítő programokat, azon belül különösen:
• a gyermekek egészséges szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket,
• a gyermekek iskolán kívüli nevelésével összefüggő tevékenységeket,
• a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezéseket,
• a honismereti, a helyismeretet elősegítő, a haza szeretetére nevelő programokat, a természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programokat,
az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, saját szervezeteik és csoportjaik kezdeményezéseit és tevékenységét,
• az ifjúság érdekében tevékenykedő intézmények, nem-kormányzati szervezetek olyan programjait, amelyek építenek a részvételre, a demokratikus döntéshozatalra, az együttműködésre,
• a demokráciára neveléssel, a demokratikus működés gyakorlásával és az állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket,
• a fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítését elősegítő programokat,
• az európai integrációs folyamatban való ifjúsági részvételt, valamint az európai kapcsolatok kiépítését segítő kezdeményezéseket,
• a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és más egészségkárosító szerek fogyasztásának veszélyeivel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programokat,
• hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felzárkóztatását segítő programokat,
• az ifjúság társadalmi helyzetének változásait nyomon követni képes információs és elemző rendszer kiépítését és működését.

Impresszum