Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA
Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács

A szociális és munkaügyi miniszter 24/2007. (VI.26.) SZMM rendeletében módosította a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX.24.) ISM rendeletet, melynek értelmében 2007. július 31-jével visszahívásra kerültek a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, valamint a Regionális Ifjúsági Tanácsok delegáltjai.

A módosított rendelet 5. §-ának értelmében a delegáció jogával az alábbi intézményeket, illetve szervezeteket ruházza fel:

"Az R. 9.§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Regionális Ifjúsági Tanács tagjai:

a) a régió területén működő megyei közgyűlések képviseletben közösen jelölt egy személy;

b) a régió területén működő megyei jogú városok önkormányzatainak képviseletében közösen jelölt egy személy;

c) A Regionális Fejlesztési Tanács képviseletében egy személy;

d) a Gyermek és Ifjúsági Konferencia által jelölt, az adott régióban élő, illetőleg tanuló, dolgozó négy személy;

e) azon egyházak, illetőleg felekezetek által közösen jelölt két személy, amely egyházak, illetőleg felekezetek a Magyar Köztársaság területén mind az általános és középiskolai nevelésben és oktatásban, mind a felsőoktatási alap- és mesterképzésben, illetőleg nem hitéleti célú oktatást, nevelést és képzést biztosító köz- és akkreditált belföldi felsőoktatási intézményekkel rendelkeznekazon;

f) a miniszter képviseletében két személy."

 

Fentiek értelmében a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács tagjai a fenti intézmények/szervezetek által jelölt személyekből fog felállni a delegáló szervezetek jelöltállításait, valamint a miniszteri kinevezésüket követően.

Az új Tanács az alakuló ülésén fog döntést hozni a 2007. évre kiírt pályázatainak nyertes listájáról.

Mindezek után kerülhet sor a nyertes pályázók szerződéskötésére, mely feladatot 2007. január 1-jét követően az ESZA Európai Szociális Alap, Nemzeti Programirányító Iroda Kht. végzi el, a minisztériumi háttérintézmények átalakításának, és átstrukturált feladatmegosztásának következtében.

A Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács titkársági feladatait, valamint szakmai segítését továbbra is az FSZH-MOBILITÁS Országod Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda látja el, csakúgy, mint a pályázók szakmai felkészítését, a pályázatok adminisztratív kezelése azonban teljeskörűen átkerült az ESZA Kht.-hoz.

A pályázatok kezelésével kapcsolatos bővebb felvilágosítás a www.esf.hu honlapon érhető el.

Impresszum