Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA
Az NCSSZI - MOBILITÁS Országos Ifjúsági Igazgatóság küldetése, stratégiai célkitűzései

INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE

A magyarországi ifjúsági munka és szolgáltatások innovációs és kompetenciaközpontja, mely a hazai és nemzetközi eszközrendszerek működtetésével, az ifjúsági és ifjúságsegítő közösségek, szervezetek, ifjúsági szakemberek és kompetenciáik, továbbá az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésével és elismertetésével járul hozzá a fiatalok társadalmi felelősségvállalásához, társadalmi részvételük erősítéséhez.
Támogatja az állami-önkormányzati, civil és gazdasági szektor ifjúságügyi (ifjúsággal, ifjúsági munkával kapcsolatos) együttműködését a demokrácia minőségének javítása, a társadalmi kohézió illetve a versenyképes, fenntartható, tudásalapú társadalom megteremtése érdekében.
A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat – a kollektív intézményi tudat és cselekvés bázisán - működési környezetére, célcsoportjainak és partnereinek igényeire és lehetőségeire érzékeny, igényteremtő és közvetítő, professzionálisan szolgáltató szervezet. Működésének alapelvei: konstruktív, bizalomra építő, rugalmas, átlátható, európai.

STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEINK 

Inézményünk három hosszú távú stratégiai célt határozott meg: az ifjúsági munka szakmai fejlesztése azért fontos, hogy hazánkban is a szükséges feltételekkel és minőségbiztosítással rendelkező, társadalmilag elismert szakma alakuljon ki, annak érdekében, hogy a fiatalok és közösségeinek támogatása, fejlesztése garantált és szabad keretek között folyhasson, rendszert alkotva más társadalompolitikai alrendszerekkel (formális oktatás, szociálpolitikai szolgáltatások, foglalkoztatási szolgáltatások stb.).
Ennek érdekében a jövőben összegyűjtjük az ifjúsági munka végzéséhez szükséges információt, tudást és kompetenciákat, valamint komoly erőfeszítéseket teszünk ezek elterjesztésében. Összefogjuk a már ezen a területen tevékenykedő szakembereket és segítjük őket a munkájukban. Mindezt persze azzal a céllal, hogy a fiatalok (13-29) demokratikus társadalmi részvételét elősegítsük minden alkalmas eszközzel. Ennek keretében összegyűjtjük az ifjúsági részvételi formákat, kompetenciákat, valamint módszertanokat, és széles körben megismertetjük azokat a szakma jelenlegi és leendő szereplőivel. Támogatjuk és segítjük az önkormányzatokat abban, hogy helyi ifjúságpolitikák és stratégiákat alkossanak és valósítsanak meg. Támogatjuk és segítjük a fiatalok szervezeteit és közösségeit, hogy a fiatalok valós igényeire és felkeltett érdeklődésére alapozott programokat és projekteket tervezzenek, szervezzenek és értékeljenek. A jelenlegi szakmai szereplők bevonásával kidolgozzuk a szakma minőségbiztosításának alapjait és az ifjúsági munka eredményeit, és társadalmi hasznosulását bemutatjuk a döntéshozóknak, politikusoknak, szülőknek és más szakmák szereplőinek.

A szolgatatásaink célcsoportjai a fenti célok következményeként a fiatalokkal foglalkozó szakemberek (ifjúságsegítők), az ifjúság ügyeivel foglalkozó hatóságok és szervezetek (önkormányzatok, más állami szolgálatok, civil szervezetek) munkatársai (ifjúsági referensek, köztisztviselők, önkéntesek, civil alkalmazottak), a politika formálói (politikusok, polgármesterek, döntéshozók, intézményvezetők) és természetesen maguk a fiatalok.

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 02. 08.
Impresszum