Közép-magyarországi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: +36(1)237-6700/807
T/F: +36(1)237-6795
email:kmriszi@mobilitas.hu

GALÉRIA

   HELYI IFJÚSÁGI MUNKA

A helyi ifjúsági munka a településen vagy a megyében végzett ifjúsági munka, amelynek célja az ott élő fiatalok életkörülményeinek javítása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, képviseleti formák elősegítése. Helyi ifjúsági munkát többek között a települési vagy megyei ifjúsági referensek, ifjúságsegítők, művelődési intézmények szakemberei végeznek. Minden település vagy megye más-más sajátosságokkal, adottságokkal, kulturális és gazdasági lehetőségekkel rendelkezik. Így a településen végzett ifjúsági munka formái vagy a meghozott ifjúságpolitikai intézkedések és eszközök is eltérőek, különbözőek településenként és megyénként. A sikeres és innovatív helyi ifjúsági munka egyik fontos tényezője, hogy a település vezetése folyamatosan nyitott legyen a fiatalok iránt és figyelemmel kísérje az ott élő ifjúság életkori sajátosságaiból adódó problémákat, igényeket és azokra válaszokat, megoldásokat nyújtson. Másfelől a fiatalok öntevékenységeihez kapcsolódó feltételek megteremtésével a fiatalok közösségeinek tevékenységei és aktív szerepvállalása is a helyi ifjúsági munka fejlődését irányozza.A helyi ifjúsági munka előmozdításában, fejlesztésében az önkormányzatok és a helyi ifjúsági csoportosulások, közösségek együttműködése elengedhetetlen. Ez az a szint, ahol a különböző szereplők együttgondolkodása, tervei a leghatékonyabban megvalósulhatnak a közös célok elérése érdekében.

A település az a hely, amely:

jelentős szerepet tölt be a fiatalok életkörülményeinek, jólétének és szabadidős tevékenységének formálásában,
elérhető szolgáltatást tud nyújtani a fiatalok számára, vagyis a legközvetlenebb módon tud eljutni a fiatalokhoz,
komplex szolgáltatást tud nyújtani a fiatalok életéhez kapcsolódóan,
meghatározhatja a fiatalok mindennapjait, szokásait,
javíthatja a fiatalok életszínvonalát,
a civil szerveződéseknek terepet ad,
az aktív állampolgári szerepek betöltését biztosítja.
Az összetett helyi ifjúsági munka tevékenységi rendszeréhez tartozik célzatos ifjúságpolitikai cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása; ifjúsági referensek foglalkoztatása; a fiatalok életkörülményeinek elősegítésére létrehozott támogatási alapok biztosítása, ifjúsági közösségi színterek létrehozása vagy biztosítása; ifjúsági információ és tanácsadás nyújtása; fiatalok szóló speciális ifjúsági szolgáltatások kialakítása, fiatalok közösségi aktivitását ösztönző közösségfejlesztő folyamatok elindítása; ifjúsági képviseleti formák elfogadása és bevonása; településen belüli és települések közötti együttműködések kialakítása; kapcsolatteremtő, együttműködést segítő, helyi nyilvánosságot teremtő és közösségi beszélgetés indukálása.
Egy település csak akkor lehet sikeres, ha az ott élő emberek, fiatalok jól érzik magukat, közösséget alkotnak és a problémákra közösen keresik a választ. Az ifjúsági munkának is nagy szerepe és feladata van abban, hogy a fiatalok erősebben kötődjenek településükhöz és a helyi identitásuk kialakuljon, megerősödjön. Felismerve az ifjúsági munka települési hasznosságát, sokan a települési ifjúsági munka fejlesztését sürgős feladatnak tekintik a településükön. Így egyre több településen fontos a vezetés és a felnőttek számára is, hogy a fiatalok magukénak érezzék a községben történő döntési folyamatokat, azokba betekintést nyerjenek, hozzászólhassanak és tevékeny szerepet vállaljanak a falu arculatának kialakításában is.

forrás: ÉARISZI

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2010. 07. 06.
Impresszum