Ifjúsági közösségi terek kialakítása és működtetése
PL-3139

A képzés céljai:

Az ifjúsági közösségi terek kialakításához és működtetéséhez szükséges együttműködések létrehozása és fenntartása a különböző intézmények, szervezetek, illetve az azokat képviselő személyek között.

A közösségi terek működéséhez elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása, a szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, a rendezvény és feladatterv elkészítése, megvalósítása a fiatalok bevonásával.  

A képzést elvégző résztvevő képes kell, hogy legyen arra, hogy segítse a fiatalok kezdeményezéseit, a megvalósításához szükséges erőforrások azonosítását, biztosítását. 

 A képzésen megszerezhető kompetenciák:

Állampolgári:

 • EU és az ET, valamint az európai szakmai szervezetek / hálózatok vonatkozó állásfoglalásainak és elképzeléseinek, valamint a hazai ifjúságpolitikára vonatkozó hatályos elképzeléseknek és rendelkezéseknek megismerése
 • helyi társadalom életében való részvételhez szükséges ismeretek, készségek és képességek és az aktív részvételre való motiválás
 • Önkéntes állampolgári szerepvállaláshoz szükséges készségek és képességek

Személyközi interkulturális és szociális:

 • Együttműködés különböző csoporthelyzetekben különböző szociális és kulturális helyzetben lévő személyekkel
 • Interkulturális dimenzió jelentőségének megértése és gyakorlati alkalmazása
 • A konstruktív kommunikáció elérése különböző társadalmi helyzetekben
 • Empátia és mások bizalma elnyerésének képessége.
 • Képesség a személyes és szakmai szféra különválasztására.
 • Nemzeti kulturális és az európai identitás tudatosítása
 • Mások és más értékek elfogadása és tiszteletben tartása
 • Különbözőségek megismerése és megértése

Tanulás tanulása:

 • A nem-formális tanulási módszerek jelentőségének megértése az ifjúsági munkában.
 • A képzés csoportfolyamataiban való aktív, személyes részvétel segítségével a tanulásnak a hagyományostól eltérő módjainak „felfedezése"
nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2010. 06. 11.
Impresszum