Képzők képzése

PL-3152

A képzés céljai

 • A képzők megismertetése a Mobilitás stratégiájával, képzési tevékenységével, minőségirányítási rendszerével.
 • A képzői körhöz tartozás, a Mobilitás és a képzők közötti együttműködés kereteinek tisztázása

A képzés célcsoportja

Képzők, akik pályázat útján jelentkeztek a Mobilitás képzéseinek megvalósítására.

Megszerezhető kompetenciák

Tanulás tanulása:

 • A saját tanulás önállóan és csoportban való szervezésének és szabályozásának ismerete.
 • Az egyén képessége az egész életen át tartó tanulásra, és saját szakmai pályafutásának irányítására.
 • Saját tanulási módszerek, erősségek, gyengeségek, készségek, alkalmasság értő ismerete.
 • A kompetenciák változtatására és fejlesztésére való hajlandóságot támogató énkép, valamint a motiváció és a siker elérésében vetett hit megerősítése.
 • Az alkalmazkodóképesség és rugalmasság fejlesztése.

Személyközi, interkulturális és szociális kompetencia:

 • Együttműködésben különböző csoporthelyzetekben.
 • Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelő készség.
 • Empátia és mások bizalmának kiváltása.
 • Jártasság a személyes elégedetlenség konstruktív módon történő kifejezésében.
 • Törekvés a sztereotípiák és az előítéletek leküzdésére, konszenzuskészség.

Vállalkozói kompetencia:

 • A változások elfogadása, az egyén felelőssége cselekedetei iránt, célok kitűzése és elérése, sikerorientáltság.
 • Tervezés, szervezés, elemzés kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámolás, értékelés, dokumentáció.
 • Együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka.
 • Személyes erősségek és gyengeségek felismerése.
 • Kezdeményezőkészség.

Kulturális kompetencia:

 • Saját egyéni, kreatív és kifejezési szempontok másokéhoz való viszonyítása.

Anyanyelvi kommunikáció

 • Különböző üzenetek átadása, megértése vagy másokkal való megértetése, tömör és világos beszéd, fontos információk kiszűrése, saját érvek meggyőző megfogalmazása, mások nézőpontjainak teljes mértékű figyelembevétele.

Digitális kompetenciák

 • Az ITT magabiztos és kritikus használatának képessége.

Impresszum