Mobilitás képzései

 A Mobilitás képzési ajánlata

A Mobilitás a magyarországi ifjúsági munka és szolgáltatások innovációs és kompetenciaközpontja, mely a hazai és nemzetközi eszközrendszerek működtetésével, az ifjúsági és ifjúságsegítő közösségek, szervezetek, ifjúsági szakemberek és kompetenciáik, továbbá az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésével és elismertetésével járul hozzá a fiatalok társadalmi felelősségvállalásához, társadalmi részvételük erősítéséhez.

Támogatja az állami-önkormányzati, civil és gazdasági szektor ifjúságügyi (ifjúsággal, ifjúsági munkával kapcsolatos) együttműködését a demokrácia minőségének javítása, a társadalmi kohézió illetve a versenyképes, fenntartható, tudásalapú társadalom megteremtése érdekében.

Az intézmény stratégiai céljai:

  • Ifjúsági munka és az ifjúsági munka szakmafejlesztése
  • A fiatalok társadalmi részvételének fejlesztése
  • Az ifjúsági munka és módszere (nem-formális tanulás) társadalmi elismertetésének támogatása

A Mobilitás tizenöt éve elkötelezett a hazai ifjúsági szakemberek szakmai fejlesztése mellett, képzések, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével. A pár éve indított ifjúságsegítő képzések szakmai támogatását végzi, szakmai műhelyek koordinálásával, a hallgatók gyakorlatai helyeinek feltárásával.

A Mobilitás képzési tevékenységét 2007 óta tervszerűen fejleszti. Első mérföldkő volt a minőségirányítási rendszerünk kidolgozása és bevezetése. Ezután képzéseinket program-akkreditációra készítettük elő, majd megteremtettük az intézményi akkreditáció feltételeit. Örömmel adjuk hírül, hogy a MOBILITÁS akkreditált képzőintézmény. Intézmény-akkreditációs lajstromszáma: AL 1977.

 Változás!

2010. március 12-én kaptuk kézhez azokat a határozatokat, melyek a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, mint akkreditált képzőintézményt nyilvántartásba vette, így a Mobilitás mint részegység külön nyilvántartása megszűnt.

2010. március 12-től képzési dokumentumainkban, és képzés felhívásainkban az alábbiak szerepelnek:

Képzőintézmény neve: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Egysége: Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
Felnőttképzési nyilvántartási száma:00898-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszáma: AL-2157

Változás!

2011. december 17-től a Mobilitás szervezeti egysége, így a képzőintézményi tevékenysége is a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézeten belül működik, mint Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság.

2012. január 1-től képzési dokumentumainkban, felhívásainkban az alábbiak szerepelnek:

Képzőintézmény neve: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Egysége: Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság

Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04

2012. február 7-től dokumentumainkban szerepel:

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2018

FAT akkreditált képzési programjaink:

Képzési program címe

óraszám

lajstromszám

Fiatalok emberi jogi nevelése
nem-formális módszerekkel

 30 óra

    PL-2798

Ifjúsági közösségi terek kialakítása     
és működtetése

 30 óra

    PL-3139

Fiatalok emberi jogi nevelése
nem-formális módszerekkel

 120 óra

    PL-3133

Képzők képzése

 30 óra

    PL-3152

Fiatalok emberi jogi nevelése
nem-formális módszerekkel

 60 óra

    PL-3357 

Helyi ifjúsági munka                                                              60 óra    PL-3468
Nemformális tanulás az ifjúsági munkában

 60 óra

    PL-3484

 Ifjúsági vezetők kompetenciafejlesztése                             40 óra                    PL-6991        Új!

 Forrásteremtés az ifjúsági munkában                                 90 óra                    PL-7057        Új!

Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás                  60 óra                   PL-7058         Új!

Szociális területen akkreditált:

Képzési program címe

óraszám

 engedélyszám

Nemformális tanulás módszerei, eszközei                      

30 órás

 S-05-146/2009
Képzési programjainkat fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára ajánljuk.
nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 08. 31.
Impresszum