Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás
PL-7058

A képzés céljai:
Az ifjúsági információs és tanácsadó munkához elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása.
A szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, különösen az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások kialakítása és működtetése tekintetében. A szükséges hálózati együttműködések kialakítása és fenntartása a helyi, nemzeti és nemzetközi szereplőkkel. Az új kihívásokra (szociális média, felkereső ifjúsági munka, fiatalok részvétele) való adekvát szakmai válaszok, valamint technikáik alkalmazása.

A képzés célcsoportja:
Ifjúsági információs és tanácsadó szolgálatokban hivatásszerűen vagy önkéntesként tevékenykedő szakemberek,, civil szervezetek tagjai, tisztségviselői, segítői.

A képzésen megszerezhető/fejleszthető kompetenciák:


Önkéntes állampolgári szerepvállaláshoz szükséges készségek és képességek:
Európai szakmai szervezetek / hálózatok vonatkozó állásfoglalásainak és elképzeléseinek, valamint a hazai ifjúságpolitikára vonatkozó hatályos elképzeléseknek és rendelkezéseknek megismerése.
A közintézményekkel való hatékony együttműködés.


Személyközi interkulturális és szociális:
Együttműködés különböző csoporthelyzetekben különböző szociális és kulturális helyzetben lévő személyekkel.
Interkulturális dimenzió jelentőségének megértése és gyakorlati alkalmazása.
A konstruktív kommunikáció elérése különböző társadalmi helyzetekben.
Empátia és mások bizalmának elnyerésének a képessége.
Képesség a személyes és szakmai szféra külön választására.
Mások és más értékek elfogadása és tiszteletben tartása.
Különbözőségek megismerése és megértése.
 

Tanulás tanulása:
A nemformális tanulási módszerek jelentőségének megértése az ifjúsági munkában.
A képzés csoportfolyamataiban való aktív, személyes részvétel segítségével a tanulásnak a hagyományostól eltérő módjainak „felfedezése".
Digitális kompetenciák fejlesztése
Adatok gyűjtése, feldolgozása és hitelesítése, új technológiák ismerete és használata. Internet alapú szolgáltatások, pl. fórumok, web 02.

Vállalkozói kompetenciák:
A tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámolás, értékelés és dokumentáció készségei.
Az események elébe menő cselekvés és a változásokra való pozitív reagálás.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei:
- Humán felsőfokú végzettség
- Ifjúsági információs és tanácsadó szolgálatban - jelenleg is végzett hivatásos vagy önkéntes tevékenység,

Képzési idő:
60 óra
Elmélet 30% gyakorlat 70%

A képzés módszerei:
Nem formális képzési módszerek: prezentációval kísért előadás, szituációs-, interaktív-, dramatikus játékok, irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka kisebb csoportokban valamint egyéni munka.

A képzés strukturális felépítése:
A program három részből áll.
1. Előkészítés: pályázat, kapcsolatfelvétel, igényfelmérés
2. Bentlakásos tréning (8 nap), vagy 8x7,5 óra hetente
3. Kapcsolattartás, szakmai tanácsadás

A képzés egységei:

I. modul 30 óra

A képzés célja, programja, időbeosztása, keretei, közös alapok
Az ifjúsági információs és tanácsadó munka szakmai alapjai
Mi is az ifjúsági információ?
Az információs és tanácsadó tevékenység jelentősége
Az ifjúsági információs és tanácsadó munka szakmai alapdokumentumai
Az ifjúsági információs és tanácsadó irodák története
Az ifjúsági információs és tanácsadó munka módszertana
Alaptevékenységek: információ, tanácsadás, szolgáltatás
Hogyan alakítsuk ki ezeket a szolgálatokat?
Külső szakmai szolgáltató környezet
Személyi és technikai feltételek
Minimum elvárások és követelmények
Az alapdokumentumok elemzése, gyakorlati feldolgozása, szolgáltatási dilemmák (Ifjúsági Információs Charta, Alapelvek az Online Ifjúsági Információs Szolgáltatásokhoz, Szakmai Alapelvek)
Fiatalok információs szükséglete, tájékoztatás és dokumentáció, adatkezelés

II. modul 30óra

Hálózati alapismeretek
Hálózatok jellemzői, működése
Hálózati kommunikáció
Adatbázisok
Digitális jelen
Új technológiák, szociális média
Új kihívások
Felkereső ifjúsági munka, akciók, kampányok
Fiatalok bevonása
A szolgáltatás gyakorlata
Összegzés, értékelés

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 09. 06.
Impresszum