Ifjúsági vezetők kompetenciafejlesztése

PL-6961

A képzés céljai:
A helyi ifjúsági munkához és a diák közélethez szükséges együttműködések kialakítása, fejlesztése és az együttműködések fenntartása a különböző intézmények, szervezetek, illetve az azokat képviselő személyek között.

A diák és ifjúsági csoportok vezetőinek elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása, a szükséges vezetői készségek és képességek erősítése a résztvevőkben.

A képzés célcsoportja:
Az ifjúsági és diák csoportok, diákönkormányzatok vezetői, civil ifjúsági szervezetek tisztségviselői.

A képzésen megszerezhető kompetenciák:
Állampolgári:
• a települési önkormányzat döntéshozatalában, a helyi ifjúságot érintő kérdésekben való aktív részvételhez szükséges információk feldolgozásának, a részvétel módjainak és lehetőségeinek, a részvételre motiválásnak az ismerete és alkalmazásuk képessége
• helyi társadalom életében való részvételhez szükséges ismeretek, készségek és képességek és az aktív részvételre való motiválás

Személyközi interkulturális és szociális:
• Együttműködés különböző csoporthelyzetekben különböző szociális és kulturális helyzetben lévő személyekkel
• A konstruktív kommunikáció elérése különböző társadalmi helyzetekben
• Empátia és mások bizalma elnyerésének a képessége

Tanulás tanulása
• A nem-formális tanulási módszerek jelentőségének megértése a diákönkormányzati és az ifjúsági munkában

Vállalkozói kompetencia:
• Együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei:
A képzés résztvevői vezetői vagy tisztségviselői legyenek egy diák vagy ifjúsági csoportnak, diákönkormányzatnak, vagy ifjúsági szervezetnek és tevékenységeiket önkéntesen, vagy ifjúságsegítőként végezzék.

Képzési idő: 40 óra
Elmélet 30% gyakorlat 70%

A képzés módszerei:
Nem formális képzési módszerek: prezentációval kísért előadás, szituációs-, interaktív, dramatikus játékok, irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka kisebb csoportokban, valamint egyéni munka.

A képzés strukturális felépítése:
A program három részből áll.
1. előkészítés: pályázat, kapcsolatfelvétel, igényfelmérés
2. Bentlakásos tréning (3-4 nap), vagy 6x5 óra, vagy 5x6 óra hetente
3. Kapcsolattartás, szakmai tanácsadás


A képzés egységei:
A képzés célja, programja, időbeosztása, keretei, közös alapok.
Fiatalok a társadalomban, ifjúságkép (a magyar ifjúság helyzete)
Ifjúsági és diák érdekképviseleti formák, lehetőségek
A diákönkormányzat, civil szervezet éves terve
Szervezet (diákönkormányzat, civil szervezet) dokumentumai, belső szabályzatai.
Jogszabályi környezet
A csoport működése, csoportszerepek, csoportdinamika
Bizalom, együttműködés, konfliktusok
Vezetés (a vezető felelőssége, vezetői feladatok, vezetői kompetenciák)
Demokratikus vezetés
Összegzés, értékelés, zárás


Csoportmunka

Ez vicces!

Készül a torony

Csoportkohézió

Szünet

Beszámoló III.

Bezsámoló II.

Beszámoló I.

Kezdődhet a beszámoló!

Értékeljünk!
Impresszum