Forrásteremtés az ifjúsági munkában
PL-7057

A képzés céljai:
A képzés célja, hogy az ifjúsági szervezetek, ifjúsági szakemberek:
- képessé váljanak hosszabb távú (24 hónapos) komplex fejlesztő projektek megtervezésére, megvalósítására, a projekt eredményeinek fenntartására,
- átfogó, gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek az ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintő hazai és az Európai Unió pályázati támogatás célrendszeréről, felhasználásának feltételeiről
- képessé váljanak projekt szintű támogatások lehívására, kiemelten az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintő pályázati konstrukcióira
- készségszintű ismeretekkel rendelkezzenek az egyéb forrásszervezési módszerekről, lehetőségekről (adományszervezés, szponzoráció, CSR tevékenység)

A képzés célcsoportja:
Ifjúsági,- ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek, intézmények, szakemberek

A képzésen megszerezhető kompetenciák:


Digitális kompetencia:
- az ITT felhasználási lehetőségeinek az ismeretét a személyiség kiteljesítését, a társadalmi beilleszkedést és a foglalkoztathatóságot elősegítő kreativitás és újítás terén
 

A tanulás tanulása:
- A tanulás időbeosztása, autonómia, fegyelem, kitartás és információkezelés a tanulási folyamat során
 

Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák:
- Tárgyalóképesség
- Konstruktív kommunikáció különféle társadalmi helyzetekben

Vállalkozói kompetencia:
- A rendelkezésre álló lehetőségek ismerete és az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek felismerése.
- Projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei:
A képzés résztvevői kötődjenek ifjúsági szervezethez vagy ifjúsági feladatokat ellátó szervezethez, intézményhez

Képzési idő:
40 óra csoportos képzés
50 óra távoktatás

A képzés módszerei:
E-learning képzés módszerei: egyéni tanulás tutor támogatásával, tanulás folyamatértékelésével, nemformális tanulás módszerei: prezentációval kísért előadás, szituációs gyakorlatok, irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka kisebb csoportokban, valamint egyéni munka.

A képzés strukturális felépítése:
A program 4 részből áll.
1. előkészítés: igényfelmérés, résztvevők toborzása
2. Kontaktnap 1.
3. e-learning
4. kontaktnap 2.
5. e-learning
6. kontaktnap 3.
4. Kapcsolattartás, szakmai tanácsadás

A képzés egységei:

Bevezetés, a képzés céljának, struktúrájának ismertetése, résztvevők megismerése
1. Az Európai Unió pályázati támogatásai
   1.Strukturális Alap: Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap
   2.Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
   3.Közösségi Programok (Fiatalok Lendületben Program)
   4.Az Európai Unió támogatási rendszerét kezelő hazai intézményrendszer
   5.Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
2. Hazai pályázati támogatások rendszere, felhasználási lehetőségei
3. Magánszektor hozzájárulási lehetősége az ifjúsági projektek fejlesztéséhez - vállalati felelősségvállalás és az ifjúsági munka
4. projekt - és szervezetmenedzsment alapjai, módszerei, eszközei
5. projekttervezéstől a sikeres pályázatig - pályázatírás alapjai
6. e-képzés: az on-line távoktatási keretrendszer használatának megismerése
Visszacsatolás az e-learning modulokról (2x2 óra)

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 09. 06.
Impresszum