Felnőttképzési szolgáltatások
XII. Felnőttképzési szolgáltatások folyamatának leírása
A) Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának folyamat leírása
XII/1. A folyamat célja

Olyan felnőttképzési szolgáltatás biztosítása a képzés résztvevői részére, mely alapján valamennyi résztvevő lehetőség szerint a már meglévő kompetenciáira alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő ütemben sajátíthatja el az eredményes vizsgához vagy a képzés lezárásához szükséges ismereteket.
XII/2. A folyamat szabályozása

XII/2.1. A moduláris rendszerű képzések esetén lehetőség van arra, hogy azok, akik korábban, más képzések alkalmával elvégeztek egy adott modult, azok felmentést kapjanak a modulon való részvétel alól. A felmentést az igazoló dokumentumok benyújtásával lehet kérvényezni, és a képzési tevékenységért felelős vezető engedélyezi.
XII/2.2. A képzések többsége tréningszerű, ezért kevés lehetőség nyílik arra, hogy a már ismert területek alól felmentést kapjanak a képzésben résztvevők. Sok esetben csoportdinamikailag is fontos a részvétel, ezért felmentés kérése ezekben az esetekben nem lehetséges.
XII/2.3. A képzések indítása esetenként előzetes tudásszint felméréssel kezdődik. Ez az első találkozási alkalmon szóbeli és vagy írásbeli felmérés formájában valósul meg, amelyről a képző feljegyzést készít. A résztvevőknek szintén itt van lehetőségük arra, hogy a képzési programmal kapcsolatos igényeiket bejelentsék. A képző(k)/tréner(ek) és a képzési szakreferens és/vagy képzési tanácsadó a felmérés eredménye alapján dönt a kialakított tananyag tervezett szintjének emeléséről, csökkentéséről, a résztvevők igényeinek figyelembe vételéről.
XII/2.4. Szükség esetén a résztvevők konzultációkon vehetnek részt, amelynek a csoport azonos tudásszint kialakításában van szerepe.


B) Képzési szükségletek felmérése, valamint az egyén képzési szükségletére alapozott képzési tanácsadás szolgáltatás folyamat leírása

XII/4. A folyamat célja

Olyan felnőttképzési szolgáltatás biztosítása a képzésben résztvevők részére, mely alapján valamennyi résztvevő lehetőség szerint a már meglévő kompetenciáira alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő képzéseken fejlesztheti szellemi, lelki, mentális képességeit.

XII/5. A folyamat szabályozása

XII/5.1. Az egyéni képzési szükségletek felmérése és a képzési tanácsadás a képzésre potenciálisan jelentkezők esetében történik. Ebben az esetben a személy képzettsége, érdeklődési irányai, életkörülménye jelenti a kiindulópontot. Képzési tanácsadásra jelentkezés lehetséges egy-egy képzés folyamán vagy képzés végén is.
XII/5.2. A képzési tanácsadásra való jelentkezés a képzési tanácsadóknál lehetséges
XII/5.3. A képzési tanácsadó 30 napon belül személyesen egyeztet a tanácsadás időpontjáról.
XII/.5.4. A résztvevő közvetlen kérdése, megkeresése alapján a képzési tanácsadó, látja el a tanácsadási szolgáltatást, figyelembe véve a Mobilitás képzési kínálatát.
XII/5.5. A képzési tanácsadó a tanácsadásról feljegyzést készít a képzési tanácsadás adatlapon.

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 09. 06.
Impresszum