Együttműködés és konfliktuskezelés az ifjúsági csoportokban
A képzés céljai:

- Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nemformális tanulási kompetenciák és motivációk megalapozása fiatalkorban.
- A csoport, a csoportos tanulás tervezéséhez, szervezéséhez az együttműködés kialakításához és a konfliktusok kezeléséhez szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése.

A képzés célcsoportja:
Ifjúsági munkát hivatásszerűen és/vagy önkéntesen gyakorló szakemberek.

Megszerezhető/fejlesztendő kompetenciák :

  Tanulás tanulása:
• A saját tanulás önállóan és csoportban való szervezésének és szabályozásának ismerete.
• A kompetenciák változtatására és fejlesztésére való hajlandóságot támogató énkép, valamint a motiváció és a siker elérésében vetett hit megerősítése.
• Az alkalmazkodóképesség és rugalmasság fejlesztése.

Személyközi, interkulturális és szociális kompetencia:
• Jártasság az együttműködésben különböző csoporthelyzetekben.
• Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelő készség.
• Empátia és mások bizalmának kiváltása.
• Jártasság a személyes elégedetlenség konstruktív módon történő kifejezésében.
• Törekvés a sztereotípiák és az előítéletek leküzdésére, konszenzuskészség.

Vállalkozói kompetencia:
• Együttműködésre épülő rugalmas csapatmunka.
• Személyes erősségek és gyengeségek felismerése.
• Kezdeményezőkészség.

Anyanyelvi kommunikáció
• Gondolatok, érzések és tények kifejezésének és értelmezésének képessége.
• Különböző üzenetek átadása, megértése vagy másokkal való megértetése, tömör és világos beszéd, fontos információk kiszűrése, saját érvek meggyőző megfogalmazása, mások nézőpontjainak figyelembevétele.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei: nincs

Képzési idő: 30 óra
Elmélet 30% gyakorlat 70%

A képzés módszerei:
Nem- formális képzési módszerek: interaktív prezentáció, szituációs és szerepjátékok, irányított beszélgetés, egyéni feladatok és konzultáció, strukturált páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka

A képzés strukturális felépítése:
A program három részből áll.
1. Előkészítés: pályázat, kapcsolatfelvétel, igényfelmérés, előzetes egyéni felkészülés.
2. Bentlakásos képzés (3-4 nap), vagy 6x5 óra, vagy 5x6 óra hetente.
3. Utánkövetés: Kapcsolattartás, képzési tanácsadás, visszajelzés kérése a képzés tanulási eredményeiről a képzést követő egy hónap elteltével, értékelés

A képzés egységei:
- A képzés célja, programja, időbeosztása, keretei, közös alapok
- Kommunikáció, asszertivitás  - Csoport, csoportos tanulás
- Csoportdinamika, csoportszerkezet
- Tipikus szerepek a csoportban
- Partnerség, együttműködés
- Konfliktuskezelés
- Összegzés, értékelés
Impresszum