Ez nem diákcsíny! - Büntetőjog az iskolában

A képzés céljai:

a résztvevők megismerjék azokat a jogi előírásokat, amelyek a közoktatás ágazati szabályain túl meghatározzák az iskolában, kollégiumban a diáktársak, pedagógusok sérelmére elkövetett cselekmények jogellenességét.
A képzést akkor tekintjük eredményesnek, ha a tréning végén a részvevő képes felismerni, hogy hol húzódik a határ a diákcsíny és a jogellenes, büntetendő cselekmény között.

A képzés célcsoportja:
Pedagógusok és ifjúsági munkát hivatásszerűen és/vagy önkéntes munkában, de legalább 6 hónapon át gyakorló szakemberek.

Megszerezhető/fejlesztendő kompetenciák:


Személyközi, interkulturális és szociális kompetencia:
• Jártasság az együttműködésben különböző csoporthelyzetekben.
• Empátia és mások bizalmának kiváltása.
• Törekvés a sztereotípiák és az előítéletek leküzdésére, konszenzuskészség.


Állampolgári kompetenciák:
• A polgári jogok és a lakóhely szerinti ország alkotmányának és kormánya működésének az ismerete.
• A közintézményekkel való hatékony érintkezés
• A mások által vallott értékeknek és mások magánéletének a tiszteletben tartása, adott esetben fellépés a társadalomellenes viselkedéssel szemben.
• Az emberi jogok és az egyenlőség elfogadása mint az európai modern demokratikus társadalmakban megjelenő szolidaritás és felelősség alapja, a férfiak és a nők közötti egyenlőség elfogadása.

A bekapcsolódás, a részvétel feltételei: nincs

Képzési idő: 30 óra
Elmélet 40% gyakorlat 60%

A képzés módszerei:
Nemformális képzési módszerek: interaktív prezentáció, szituációs és szerepjátékok, irányított beszélgetés, egyéni feladatok és konzultáció, strukturált páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka, előadás

A képzés strukturális felépítése:
A program három részből áll.
1. Előkészítés: igényfelmérés, pályázat, kapcsolatfelvétel, előzetes egyéni felkészülés.
2. Bentlakásos képzés (3-4 nap), vagy 6x5 óra, vagy 5x6 óra hetente.
3. Utánkövetés: Kapcsolattartás, képzési tanácsadás, értékelés


A képzés egységei:


Bevezetés
A képzés célja, programja, időbeosztása, keretei, közös alapok, motivációs részek összesen
Résztvevők bemutatkozása
A visszajelzések gyűjtésének módszere, fontossága
Diákok és tanárok - fogalmak
Alkotmányos alapjogok, emberi jogok, gyermeki és diák jogok, védelmük rendszere, Jogi Bingo
Büntetőjog, szabálysértési jog (általános, különös)
Élet és testi épség, a szabadság és emberi méltóság, valamint a közfeladatot ellátó személy elleni azon cselekmények, amelyek a közoktatási intézményben előfordulhatnak
A nemi erkölcs, elleni azon cselekmények, amelyek a közoktatási intézményben előfordulhatnak
A köznyugalom és a vagyon elleni azon cselekmények, amelyek a közoktatási intézményben előfordulhatnak
Értékelés, zárás


Dr. Jásper András gyermekjogi szakjogász
Dr. Mészáros Attila képző
Impresszum