REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TANÁCS

Az emberi erőforrások miniszterének 16/2012. (VIII. 23.)  EMMI rendelete a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról - 3. §-a alapján hatályát veszti a Regionális Ifjúsági Tanácsokra vonatkozó rész.

Fenti rendelet-módosítás előtt a Regionális Ifjúsági Tanács a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési régió területén élő, tanuló, dolgozó fiatalok képviseletét biztosító döntéshozó, véleményező és javaslattevő testület.

A Regionális Ifjúsági Tanács feladata:
a) együttműködik a Regionális Fejlesztési Tanáccsal és az ifjúságot közvetlenül érintő feladatokat ellátó más regionális szervekkel, ellátja az ezzel összefüggő egyeztetési, koordinációs és képviseleti feladatokat,
b) figyelemmel kíséri a régióban a regionális, a térségi és a helyi ifjúsági programok, szolgáltatások megvalósulását, az ifjúsági szervezetek tevékenységét, az ifjúsági közösségek szükségleteit és törekvéseit, és ennek alapján javaslatot tesz a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának az Alapprogramból a régiónak nyújtott támogatások keretösszegére,
c) a Tanács felkérése alapján közreműködik a régióból beérkezett pályázatok elbírálásában, illetve dönt a Tanács által a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök régióban történő felhasználásáról,
d) véleményezi a Regionális Ifjúsági Iroda éves munkatervét, és javaslatokat tesz az Iroda szakmai és egyéb szolgáltatásainak fejlesztésére.

Az ország területén összesen 7 Regionális Ifjúsági Tanács működött:

Közép-magyarországi RIT

Közép-dunántúli RIT

Nyugat-dunántúli RIT

Dél-dunántúli RIT

Észak-magyarországi RIT

Észak-alföldi RIT

Dél-alföldi RIT

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 10. 10.
Impresszum