Fiatalok Lendületben Program
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tel.: (+36-1) 237-6700
Fax: (+36-1) 237-6760
GALÉRIA
KULCSKOMPETENCIÁK

A Youthpass tanúsítvány kidolgozásához az az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák rendszere szolgált alapul, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2006 decemberében fogadott el. (forrás: Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) - Hivatalos Lap L394/10 (2006.12.30.))

A referenciakeret nyolc kulcskompetenciát határoz meg:

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció

2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció

3. Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén

4. Digitális kompetencia

5. A tanulás elsajátítása

6. Szociális és állampolgári kompetenciák

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség

A nemzetközi szinten végzett kutatásokkal összhangban a „kompetenciák" kifejezést itt az adott helyzetben érvényes ismeretek, készségek és attitűdök ötvözetének jelölésére használjuk. A „kulcskompetenciák" azok a kompetenciák, amelyek a személyes önmegvalósításunkat, a társadalmi beilleszkedésünket, aktív polgári szerepvállalásunkat és a foglalkoztatásunkat szolgálják.

A számozás nem jelent fontossági sorrendet. Mindegyik kompetencia egyformán fontosnak számít. „Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: egy adott területhez elengedhetetlenül szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Számos olyan téma van, amely a referenciakeret egészében alkalmazásra kerül: a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás", a kockázatkezelés, „a döntéshozatal és az érzelmek konstruktív kezelése szerepet játszik mind a nyolc kulcskompetencia esetében." Mind a nyolc kulcskompetencia központi jelentőséggel bír a tágan értelmezett tanulás folyamataiban és színterein.

Impresszum