Fiatalok Lendületben Program
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tel.: (+36-1) 237-6700
Fax: (+36-1) 237-6718
GALÉRIA
1. Alprogram - Fiatalok Európáért
Ifjúsági cserék, ifjúsági kezdeményezések és ifjúsági demokrácia projektek támogatása a fiatalok mobilitásának elősegítésére, és a fiatalok aktív társadalmi részvételének fokozására.

Az ifjúsági cserék különböző országokból érkező, 13-25 év közötti (ia résztvevők legfeljebb 20%-a  lehet 26-30 év közötti) fiatalok csoportjainak teremtenek lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra, egymás kultúrájának megismerésére egy adott témakör kapcsán. A cserék időtartama min. 6 - max. 21 nap lehet (utazással töltött napokat nem számolva), a cserében részt vevő fiatalok létszáma pedig min. 16 - max. 60 fő. Az előkészítéssel, megvalósítással, értékeléssel és utókövetéssel együtt maximum 15 hónapos projekteben a program helyszíne kizárólag Programország lehet. A csere lehet két, három- ill. többoldalú. A Programban a többoldalú projektek élveznek prioritást, két- és háromoldalú cserék megvalósítására a csereprogramot eddig még nem megvalósított szervezetek, illetve a hátrányos helyzetű fiatalokat bevonó projektek gazdái pályázhatnak nagyobb eséllyel. Többoldalú csere esetén a részt vevő partnerek között legalább 2 programországnak, ebből az egyiknek uniós tagországnak kell lennie. A megvalósult projekt résztvevői Youthpass oklevélre jogosultak. Az Ifjúság 2000-2006 programhoz hasonlóan itt is az útiköltségek 70%-a, a biztosítás 100%-a, illetve napi általányösszegek, és a programköltségekre vonatozó keretösszegek támogathatók. Az ifjúsági cserékre vonatkozó pénzügyi szabályok (átalány- és keretösszegek) a www.eurodesk.hu honlapon lesznek elérhetők.

Az ifjúsági kezdeményezések keretében 18 és 30 év közötti fiatalok csoportjai terveznek és valósítanak meg projekteket helyi, regionális és országos szinten. Lehetőség van 16-18 éves fiatalok részvételére is a projektekben, ekkor azonban szükség van egy ifjúságsegítő támogató  (ún. coach) közreműködésére is. Ezen Alprogram része a különböző országokban élő ifjúsági csoportok közötti hálózatépítés. Ennek értelmében megkülönböztetünk nemzeti és nemzeteken átnyúló kezdeményezéséket, utóbbihoz minimum két különböző országból (az egyik uniós tagország) érkező partner szükséges. A projektek időtartama 3-tól 18 hónapig terjedhet. A  maximális támogatás országonként eltérő, az érvényes keret- és átalányösszegek a pályázati útmutatóban megtalálhatóak.
 
Az ifjúsági demokrácia projektek célja a fiatalok ösztönzése a demokratikus részvételre, a különböző társadalmi szektorok közötti párbeszéd előmozdítása. Egy ifjúsági demokrácia projektnek nemzeti és nemzetközi hálózatépítő dimenzióval egyaránt rendelkezni kell. Ez azt jelenti, hogy legalább két ország különböző szervezetei vesznek részt benne, és egyazon országból legalább kétféle szervezeti kultúrával és háttérrel rendelkező szereplőnek meg kell jelennie (nonprofit, civil szervezet vagy egyesület - a ifjúsági munkában érintett helyi, regionális vagy országos hatóság - fiatalok informális csoportja). Az ifjúsági demokrácia projektnek világos tartalmi célkitűzéssel kell bírnia. A projekt időtartama 3-18 hónapig terjedhet, és minimum 16 fő - 13-30 év közötti fiatal - részvételével valósulhat meg. A projekt összköltségének maximum 75%-a támogatható, a maximális támogatást európai szinten egyszeri 50.000 €/projekt összegben határozták meg.

További információ a Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutatójában olvasható a Letölthető anyagok menüpontban.
nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2013. 01. 10.
Impresszum