Fiatalok Lendületben Program
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tel.: (+36-1) 237-6700
Fax: (+36-1) 237-6760
GALÉRIA
Általános

1. alprogram

1.1 kategória- Ifjúsági cserék

 • Mit jelent a „partner szerepe"? küldő, fogadó, koordináló
  Küldő: résztvevőket küld egy másik országba; fogadó: külföldi résztvevőket fogad; kordináló: a projekt szervezését, megvalósítását koordinálja.
 • Informális csoport esetén a beküldendő dokumentumok közül (FILEP nyíl., VIII. rész, IX. rész, Befogadó nyilatkozat) melyiket ki írja alá?
  FILEP nyilatkozatot; befogadó nyilatkozatot: befogadó írja alá
  VIII., IX. rész: informális csoport írja alá
 • A hátrányos helyzetű fiatal kire vonatkozik? A közvetlenül résztvevő, szervező fiatalokra, vagy az összes bevont fiatalra?
  A közvetlenül résztvevő, szervező fiatalokra.
 • Be kell küldeni a banki adatokat igazoló papírt? (VII. rész)
  Nem kell, azt a FILEPben való regisztrációkor kell megadni.
 • Mit kell írni a védelem és biztonság rovatba?
  Lásd: Pályázati útmutató (2010. évtől érvényes verzió) 12. oldal.
 • Magyar szervezeteket is be kell-e írni a partnerszervezetek közé (amennyiben van magyar partnere is)?
  Nem kötelező, de fel lehet tüntetni.
 • Külföldi partnere (észt) informális csoport, neki is kell befogadó nyilatkozat?
  Nem kell.
 • Mekkora önrészt kell felmutatni a pályázatban?
  A Fiatalok Lendületben Program a társfinanszírozás elvére épül, azaz, az EU-tól kapott támogatás nem fedezheti a projekt teljes költségét. Az önrész mértékének minimuma az 1.3-as és 5.1-es alprogramoknál konkrétan meghatározott (az elfogadható költségek 25%-a), a többi alprogramnál nincs százalékosan megadva. Azonban az „utazási költségek" költségnemet a Program nem 100%-osan fedezi, így a fennmaradó hányadot mindenképp önrészből kell finanszírozni.
 • Ha az útiköltséget önrészből fedeznék, akkor lehet-e autóval utazni?
  Igen, lehet.
 • Megvalósulhat-e egy csereprogram utazó és fogadó programja utazó csereként? (pl. odautazás ősszel, viszontfogadás tavasszal)
  Nem, ez két külön pályázat része lehet, mert csak egy pályázaton belül csak egy „programalkalom" lehet.
 • Kell-e számlával igazolni az önrészt?
  Nem, ifjúsági cserék esetén az önrész igazolásához elegendő a pénzügyi beszámoló űrlap megfelelő részének kitöltése.
 • Van-e életkori határ a csoportvezetőknél?
  Nincs.
 • A megérkezés napjának étkezési és szállásköltségeit nem fedezi a Fiatalok Lendületben Program? A költségvetés a tevékenység költségeinek átalányösszegét (ahol a szállást, étkezést el lehet számolni) a következőképp számolja: tevékenység költsége * résztvevők száma * a tevékenység során eltöltött éjszakák száma.
 • Előkészítő találkozó esetén csak a két teljes nap szállását és étkezését finanszírozza a Fiatalok Lendületben Program. Ezek szerint a fogadó szervezetnek (vagy a résztvevőknek) kell fedezniük a „0." nap szállásköltségeit?
  Nem, mivel az átalányösszeg esetében a költségvetés az éjszakák számával számol. Azaz átalányösszeg * éjszakák száma * a küldő szervezetek résztvevőinek száma. Az éjszakák száma maximum 2 lehet (azaz összességében ez tartalmazza a 0. nap költségeit is)

1.2 kategória: Ifjúsági kezdeményezések

 • 40 fő résztvevő tervezett bevonása esetén mindet név szerint kell a résztvevői táblában említeni?
  Amennyiben mindannyian a projekt szervezésében, megvalósításában közvetlenül részt vesznek, akkor igen.
 • Tevékenység költségei alatt mi kerülhet elszámolásra?
  A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó bármely költség
 • Szükséges-e külföldi projektpartner bevonása?
  A nemzeti ifjúsági kezdeményezéshez nem szükséges, a nemzetközihez viszont kell.

2. alprogram - Európai Önkéntes Szolgálat

 • Hogyan kell alkalmazni pontosan a korhatárt? (meddig kell / nem szabad betölteni az alsó ill. felső korhatárt?)
  Felső korhatár: A pályázat beadásakor a résztvevő nem lehet idősebb, mint a program által megszabott maximális kor. EVS-ben a felső korhatár 30 év, azaz a leendő önkéntesek nem tölthetik be 31. évüket a pályázat beadáskor.
  Alsó korhatár: A szolgálat megkezdéséig az önkéntesnek be kell töltenie a program által megkövetelt minimális életkort, azaz EVS esetében a 18. életévet, hátrányos helyzetű önkéntesek esetében 16. életévet.
 • Hosszabbítható a szolgálat vagy új pályázatot kell benyújtani?
  A megkezdett EVS projekt nem hosszabbítható meg és új pályázat is csak kivételes esetekben adható be. Egy önkéntes csak egyetlen EVS szolgálatban vehet részt. Kivételt képeznek ez alól a azok az önkéntesek, akik maximum egy 2 hónapos EVS szolgálatot teljesítettek, részt vehetnek egy további EVS projektben, azzal a kikötéssel, hogy az önkéntes tevékenységben eltöltött időszak összességében nem haladhatja meg a 12 hónapot.
 • A nemzeti iroda is szervez értékelő találkozót az önkéntesek számára?
  Igen, évente egyszer kerül sor az ex-önkéntesek értékelő találkozójára.
 • Hol lehet megtalálni a küldő és fogadó szervezetek adatbázisát?
  www.evsdatabase.eu címen érhető el az adatbázis. Szabad helyeket kereshetünk a www.youthnetworks.eu címen is.
 • Mit jelent a Pályázati útmutató „teljes idejű önkéntes szolgálat" kifejezése? Hány órát kell az önkénteseknek hetente dolgozniuk?
  Heti 30-35 órát kell az önkénteseknek dolgozniuk.
 • A küldõ szervezetek közül olyat kell választani, akik olyan jellegű munkával foglalkoznak, ami a leendő önkéntest érdekli? A választott projekt témájának meg kell egyeznie a küldő szervezet tevékenységi körével?
  Nem kell a témáknak megegyezniük. Például egy környezetvédelmi szervezet is küldhet önkénteseket szenvedélybetegekkel foglalkozó projektekbe.

Ha további kérdésed van, fordulj lakóhelyedhez legközelebb található Eurodesk irodához: www.eurodesk.hu  

4.3 alprogram

 • Mi alapján van meghatározva, hogy egy képzésen hány fő vehet részt országonként? Ez nincs meghatározva az Útmutató szerint. Érdemes itt is törekedni az egyensúlyra a résztvevők kiválasztása során.
 • Ha egy partner szervezet lemond a részvételről, lehetséges abból az országból új partnert bevonni? Igen, lehetséges, de minden esetben a módosításokat időben jelezni kell a Nemzeti Iroda felé.
 • Képzéseken, szemináriumokon egy országot több szervezet is képviselheti-e? Ezen esetben ez minden országra vonatkozik? Létszám arányosan vagy szervezet szám az irányadó?Igen, képviselhet egy országot több szervezet. Az Útmutató szerint legfeljebb 50 fő vehet részt képzésen vagy szemináriumon. A résztvevők megfelelő és elfogadható száma a tevékenység jellegétől és típusától függ.

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 01. 26.
Impresszum