Fiatalok Lendületben Program
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tel.: (+36-1) 237-6700
Fax: (+36-1) 237-6760
GALÉRIA
Egészségbiztosítás
Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az elmúlt években megváltozott társadalombiztosítási szabályok értelmében Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezőknek, ha más biztosítási jogviszonyuk nem áll fent (pl.: hallgatói jogviszony alapján, egyéni vállalkozó stb.), egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. A magyar szabályok az EVS önkénteseknek járó AXA biztosítást nem ismerik el biztosítási jogviszonynak, így gyakorlatilag minden Magyarországról kiutazó önkéntesnek fizetnie kell a fenti járulékot.

2008. január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 4.350 Ft. E járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól áll fenn.

A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülő) más személy, szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az állami adóhatóság jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.

Nem kell járulékot fizetni, ha valaki külföldre költözik és a magyarországi állandó lakóhelyét megszünteti (kijelentkezés). Ebben az esetben a magyar TB kártyáját bevonja az illetékes hatóság.

További információ az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján található, illetve az OEP ügyfélszolgálata tud nyújtani.

Fontos azt is tudni 2008. január 1-jét követően a biztosítási jogviszony hiánya esetén az OEP köteles átadni a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az állami adóhatóságnak (APEH), amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet és az elmaradt egészségügyi-szolgáltatási járulékot – a mulasztás szankcióival együtt – az elévülési idő figyelembe vételével behajtja.
  
 Természetesen az önkénteseknek járó AXA biztosítás továbbra is ingyenes.
Impresszum