Fiatalok Lendületben Program
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Fiatalok Lendületben Programiroda

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tel.: (+36-1) 237-6700
Fax: (+36-1) 237-6718
GALÉRIA
Összeférhetetlenség

Kivonat a 2007. évi CLXXXI. törvényből "a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról"

8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
9. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
10. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy e törvény rendelkezései az előkészítés során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e törvény rendelkezéseit megsértették, köteles e körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés tárgyalásának megkezdése előtt a döntést hozó szervnek vagy személynek írásban jelezni.
11. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést hozó személy köteles gondoskodni arról, hogy e törvény rendelkezései a döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv vezetője vagy a döntést hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a helyettese köteles ellátni.

A törvény teljes szövege itt olvasható: 2007. évi CLXXXI. törvény

FONTOS!

  • A törvény értelmében minden pályázó köteles kitölteni az alábbi nyilatkozatot és azt a pályázat benyújtásával egyidejűleg eljuttatni a Fiatalok lendületben program Nemzeti Irodájához: NYILATKOZAT 
  • Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az alábbi közzétételi kérelmet is kérjük, hogy juttassák el a Nemzeti Irodába: KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

A nyilatkozatokat a FILEP-ben BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK-kal együtt kérjük juttassa el egy példányban, aláírva (kék színű tollal) eljuttatni a következő címre:
FSZH - MOISZ - Fiatalok Lendületben Programiroda, 1525 Budapest Pf.20.


 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2010. 07. 08.
Impresszum