Európai Ifjúsági Hét - 2008

2008-ban ismét lesz egy hét, amikor a fiatalok és közösségeik 7 napon keresztül felhívhatják magukra a figyelmet. Mindezt a november 3-9. között megvalósuló Európai Ifjúsági Hét teszi lehetővé. Mint minden Európai Ifjúsági Hétnek, az ideinek is van egy vezérgondolata, melyhez a különböző programelemek, események és aktivitások szorosan illeszkednek. 2008-ban az Európai Ifjúsági Hét fő célja: a fiatalok társadalmi részvételének ösztönzése a strukturált párbeszédbe történő bekapcsolódással; saját jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseiknek, elvárásaiknak valamint a párbeszéd eredményeinek bemutatása a magyar és európai döntéshozók felé. A strukturált párbeszéd szellemiségének megfelelően a fiatalok bevonása az őket érintő ügyek megvitatásába fokról-fokra, lépésről lépésre történik, amely során a helyi és a regionális viták és azok ajánlásai, eredményei nemzeti szintű megbeszélésekké fejlődve jutnak el az európai szintekre, lehetőséget adva arra, hogy a résztvevők az egyik szinttől a másikig követhessék az adott témát. A célok között szerepel a társadalom, a döntéshozók figyelmének felkeltése a fiatalok által felvetett kihívásokra, társadalmi hasznosságukra és a fiatalok eddig elért eredményeinek bemutatására.

A negyedik alkalommal megszervezésre kerülő Európai Ifjúsági Hét egy igazi lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy kivegyék részüket az Európai Unió jövőjének alakításából.  

A magyarországi programok megvalósulását a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (MOISZ) koordinálja, melynek szervezeti egységeként működik a Fiatalok Lendületben Program nemzeti iroda. A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat sokrétű feladatot lát el a hét sikeres és hatékony megvalósulása érdekében.

Koordinálóként: ösztönzi az ifjúsági közösségeket a hét által kínált programlehetőségekben való részvételre. Összegyűjti, és közvetíti a fiatalok által megvalósuló programokat, egybehangolja a régiókban történő eseményeket, egy szálra fűzi a régiós és az országos eseményeket.

Szemléletformálóként: erősíti a döntéshozók és a társadalom többi csoportja felé a fiatalok erőforrást jelentő szerepét. Hozzájárul a felnőttek és a döntéshozók körében a fiatalok döntésekbe való bevonásához és a döntéshozók-fiatalok/szervezetek kölcsönösségen alapuló együttműködésének kialakulásához. Erősíti a strukturált párbeszéd szellemiségét.

Közvetítőként: közelebb hozza a döntéshozókat és a fiatalokat, illetve találkozási felületet biztosít számukra a véleménynyilvánításra, a közös gondolkodás kialakulásához.  

Fejlesztőként: Újabb együttműködéseket, partneri kapcsolatokat generál a fiatalok és a felnőttek körében. Partneri gondolkodást indít el a döntéshozók és a szervezetek, illetve a felnőttek és a fiatalok között.

A nagyszabású rendezvény hazai prioritásainak és fő mozzanatainak előkészületei már 2008 tavaszán elkezdődtek, s a nyár folyamán került végső formájába a Hét egységes képe az egyes programelemek kidolgozásával, az együttműködő partnerek megkeresésével és bevonásával. A hét előkészületei során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fiatalokat és közösségeiket folyamatosan ösztönözzük arra, hogy mutassák meg településeiken a bennük rejlő tehetséget, kreativitást, pozitív erőforrást a döntéshozók, a felnőtt társadalom felé.

Az európai rendezvény céljait és szándékát visszatükrözve a magyarországi eseménysorozatnak az „Általunk lesz jobb" címet adtuk. Az elnevezés által megfelelőképpen jut kifejezésre a MOISZ és az ifjúsági munka által vallott szellemiség is, miszerint a fiatalok a társadalom aktív, alkotó részét képezik, s tevékenységeikkel nagyban hozzájárulnak a jövő formálásához, alakításához. A fiatalok a bennük rejlő lehetőségeket csak akkor tudják megmutatni, ha a felnőtt társadalom partnerként fogadja el őket és kezdeményezéseiknek, aktív szerepvállalásuknak helyet és teret ad. 

Különlegessége az idei Európai Ifjúsági Hétnek, hogy a héthez kapcsolódó események valójában már augusztustól kezdetét vették egyfajta felvezetésként a novemberi programok kiteljesedéséhez. Ugyanakkor nem is ér véget a Hét lezárultával. Magyarországon a strukturált párbeszéd november 12-én fejeződik be a Parlamentbe szervezett konzultációval. 

Az Európai Bizottság kezdeményezésére megvalósuló eseménynek van egy központilag irányított eleme, mely Magyarországon az „ÉN és Európa párbeszéd" elnevezést kapta és egy másik, a tagállamok által megtervezett és koordinált program része. A Magyarországon megszervezésre kerülő események - fórumok, találkozók, kiállítások és egyéb aktivitások -  mind országos mind regionális szinteken zajlanak majd. Az országos szinten megvalósuló programok koordinációját a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat igazgatósága és nemzeti irodája, a Fiatalok Lendületben Program Iroda látja el. A régiók eseményeit és akcióit a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat regionális ifjúsági szolgáltató irodái segítik és tartják egy kézben.

ÉN és Európa felvezető program

Az Európai Ifjúsági Hetet felvezető program meghatározó eleme az augusztus közepétől november 9-ig tartó „ÉN és Európa párbeszéd", amelynek célja, hogy ösztönözze a fiatalokat az Európai Bizottság által feltett kérdések megválaszolására valamint, hogy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia célterületeivel kapcsolatban megkérdezze a fiatalok elképzeléseit. Legfőbb célunk, hogy átfogó képet kapjunk a fiatalokat (12-28 éves korosztály) foglalkoztató legfontosabb problémákról és kihívásokról. Az adatgyűjtésre kérdőív és fókuszcsoportos beszélgetés formában kerül sor, s emellett fórumok teremtenek majd lehetőséget a fiatalok és a helyi, megyei vagy kistérségi döntéshozókkal való találkozásra.

Az Európai Ifjúsági Hét, 2008. november 3-9.

Az Európai Ifjúsági Hét november 3-9. között éri el tetőpontját további lehetőséget adva a fiatalok által kitalált aktvitásoknak, a MOISZ által tervezett vitabeszélgetéseknek, konferenciáknak, kiállításnak, kreatív akcióknak, országos találkozóknak.  Az országos szintű programok egyik részét képezné az úgynevezett flash mob akció. (A flash mob, vagy magyarul a villámcsődület emberek előre szervezett csoportosulását jelenti, amely hirtelen jön létre valamely nyilvános helyen, és ahol a résztvevők valami szokatlant csinálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik.) Ezzel a villámakcióval szeretnénk felhívni a felnőtt társadalom, a döntéshozók figyelmét a fiatalokra, mint a társadalomban rejlő pozitív, innovatív, változtatásokra kész erőforrásra. Úgy gondoljuk, hogy a flash-mob egy jó eszköz lehet a fiatalok aktivizálásához, mozgósításához illetve a rájuk irányuló meghökkentő figyelemfelkeltéshez.

Az eddigi hagyományainkhoz híven nagyszabású országos rendezvénnyel zárjuk az Európai Ifjúsági Hetet. Az „Általunk lesz jobb" címet viselő zárórendezvény nem csupán az Európai Ifjúsági Hetet lezáró rendezvény, hanem a hazai ifjúsági munka díjátadó ünnepe is, hiszen nagy nyilvánosság előtt Mobilitás díjban részesülnek azok, akik példamutató munkával sokat tettek az ifjúsági munka fejlesztéséért, sikeres megvalósulásáért. Ezen az országos eseményen jutalmazzuk azokat a legjobb és legpéldaértékűbb projekteket, amelyek a Fiatalok Lendületben Program támogatásával valósultak meg. A zárórendezvény Kavalkád című programrészeként lehetőséget kívánunk biztosítani az ifjúsággal foglalkozó szervezetek számára, hogy tevékenységüket, projektjeiket jó példaként bemutathassák.

November 3-9. között zajlanak a régiókban a regionális ifjúsági irodák és az együttműködő partnereik által megtervezett programok is. (lásd a regionális programok című dokumentumot).

Parlamenti konzultáció

A szeptembertől folyamatosan beérkező kérdőív és fókuszcsoportos-beszélgetés eredményeit a november 12.-ei Parlamenti fórumon prezentáljuk, melyek kiválóan illeszthetőek lesznek a Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének kidolgozásához, illetve az Európai Bizottság ifjúsági konzultációs folyamatához. A parlamenti találkozó a regionális (megyei) fórumokon résztvevő fiatalokból, szervezeteik képviselőiből és szakemberekből álló csoportok részvételével történik majd országos politikusokkal.

Az Európai Bizottság a Hét alkalmával külön honlapot is működtet www.youthweek.eu címmel, ahol háttéranyagokat találhatunk az Európai Ifjúsági Hétre vonatkozóan, bepillantást nyerhetünk egy-egy ország nemzeti szintű eseményeibe és az ottani fiatalok különböző kezdeményezéseibe. A magyarországi programokról és az Ifjúsági Héthez kapcsolódó pályázati felhívásokról a www.mobilitas.hu/eyw oldalon tájékozódhatunk.

Úgy gondoljuk, hogy az Európai Ifjúsági Hét gazdag és színes programkínálatot nyújt a fiataloknak arra, hogy megmutassák miképpen is lesz általuk jobb a világ.

 
Programok

Fotó- és videópályázat

"Általunk lesz jobb!"- Felhívás

Az Európai Ifjúsági Hét hátteréről