Észak-alföldi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

4024 Debrecen
Piac u. 26/a


Tel.: 52/531-053, -054
Fax: 52/530-026
GALÉRIA
HELYI IFJÚSÁGI MUNKA

A helyi ifjúsági munka a településen vagy a megyében végzett ifjúsági munka, amelynek célja az ott élö fiatalok életkörülményeinek javítása, a szabadidö hasznos eltöltésének biztosítása, képviseleti formák elösegítése. Helyi ifjúsági munkát többek között a települési vagy megyei ifjúsági referensek, ifjúságsegítök, müvelödési intézmények szakemberei végeznek. Minden település vagy megye más-más sajátosságokal, adottságokkal, kulturális és gazdasági lehetöségekkel rendelkezik. Így a településen végzett ifúsági munka formái vagy a meghozott ifjúságpolitikai intézkedések és eszközök is eltéröek, különbözöek településenként és megyénként. A sikeres és innovatív helyi ifjúsági munka egyik fontos tényezöje, hogy a település vezetése folyamatosan nyitott legyen a fiatalok iránt és figyelemmel kísérje az ott élő ifjúság életkori sajátosságaiból adódó problémákat, igényeket és azokra válaszokat, megoldásokat nyújtson. Másfelöl a fiatalok öntevékenységeihez kapcsolódó feltételek megteremtésével a fiatalok közösségeinek tevékenységei és aktív szerepvállalása is a helyi ifjúsági munka fejlödését irányozza.

A helyi ifjúsági munka elömozdításában, fejlesztésében az önkormányzatok és a helyi ifjúsági csoportosulások, közösségek együttműködése elengedhetetlen. Ez az a szint, ahol a különbözö szereplök együttgondolkodása, tervei a leghatékonyabban megvalósulhatnak a közös célok elérése érdekében.

A település az a hely, amely:

  • jelentös szerepet tölt be a fiatalok életkörülményeinek, jólétének és szabadidös tevékenységének formálásában,
  • elérhetö szolgáltatást tud nyújtani a fiatalok számára, vagyis a legközvetlenebb módon tud eljutni a fiatalokhoz,
  • komplex szolgáltatást tud nyújtani a fiatalok életéhez kapcsolódóan,
  • meghatározhatja a fiatalok mindennapjait, szokásait,
  • javíthatja a fiatalok életszínvonalát,
  • a civil szervezödéseknek terepet ad,
  • az aktív állampolgári szerepek betöltését biztosítja.

Az összetett helyi ifjúsági munka tevékenységi rendszeréhez tartozik célzatos ifjúságpolitikai cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása; ifjúsági referensek foglalkoztatása; a fiatalok életkörülményeinek elösegítésére létrehozott támogatási alapok biztosítása, ifjúsági közössségi színterek létrehozása vagy biztosítása; ifjúsági információ és tanácsadás nyújtása; fiatalok szóló speciális ifjúsági szolgáltatások kialakítása, fiatalok közösségi aktivátását ösztönzö közösségfejlesztö folyamatok elinditása; ifjúsági képviseleti formák elfogadása és bevonása; településen belüli és települések közötti együttmüködések kialakítása; kapcsolatteremtő, együttműködést segítő, helyi nyilvánosságot teremtő és közösségi beszélgetés indukálása. 

Egy település csak akkor lehet sikeres, ha az ott élö emberek, fiatalok jól érzik magukat, közösséget alkotnak és a problémákra közösen keresik a választ. Az ifjúsági munkának is nagy szerepe és feladata van abban, hogy a fiatalok erősebben kötődjenek településükhöz és a helyi identitásuk kialakuljon, megerösödjön. Felismerve az ifjúsági munka települési hasznosságát, sokan a települési ifjúsági munka fejlesztését sürgős feladatnak tekintik a településükön. Így egyre több településen fontos a vezetés és a felnőttek számára is, hogy a fiatalok magukénak érezzék a községben történő döntési folyamatokat, azokba betekintést nyerjenek, hozzászólhassanak és tevékeny szerepet vállaljanak a falu arculatának kialakításában is.
Impresszum