Dél-alföldi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI -
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

6720 Szeged, Dózsa György u. 2.

Tel.: 62/540-788
Fax: 62/540-789

E-mail: dariszi@mobilitas.hu
Honlap: www.mobilitas.hu
GALÉRIA
Ifjúságügy - Ifjúsági szakma, ifjúsági munka - Módszertani kézikönyv
A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat és az Ifjúsági Szakértők Társasága közös kiadásában megjelent az Ifjúságügy, ifjúsági munka, ifjúsági szakma című módszertani kézikönyv. A kézikönyv 1000 pédányban került nyomtatára első körben, és ingyenesen igényelhető.

A könyv folytatása és gyakorlati kiegészítője a hasonló nevű elméletalkotó könyvnek, amelyet szándékaink szerint egy szöveggyűjtemény tesz majd teljessé. Olyan módszertani gyűjteményt hoztunk létre, amely az elméletet kiegészítve gyakorlati-módszertani támogatást ad azoknak, akik nemformális keretek között közvetlenül fiatalokkal foglalkoznak, beleértve az ifjúságsegítőket, szakirányú hallgatókat, civil szervezetek és nemformális csoportok aktivistáit, vezetőit, önkénteseit, valamint szakirányú kutatókat és hivatalnokokat. Könyvünk elsősorban nekik szól.

Módszertani kézikönyv kapcsos könyv formában készült, ami azt jelenti, hogy a tartalom folyamatosan kiegészíthetú és frissíthető.

A kiadványban A) (bevezető) és a B) Én az ifjúságsegítő részen túl az alábbi 18 fejezet található:
I. Ifjúsági munka

C) Nem-formális, informális tanulás
D) Személyes ifjúságsegítés - Kortárs és felnőtt segítés, coaching, információ és tanácsadás
E) Közösségfejlesztés
F) Részvétel, bevonódás, demokrácia, emberi jogok - a helyi ifj úsági munka
G) Érdekérvényesítés - konfl iktuskezelés, képviselet, döntéshozatal, lobbi
H) Mobilitás és interkulturális tanulás,
I) Önkéntesség és segítése - Civil ifjúsági munka
J) Ifjúsági projektmenedzsment
K) Kreativitás és önkifejezés
L) Megelőzés és egészségfejlesztés
M) Intézményesült ifj úságsegítői szolgáltatásformák - a rendszeres és a folyamatos együttlét élményére alapuló ifj úsági területek (klubok és táborok)
N) Virtuális ifjúsági munka
Használati útmutató

II. Ifjúsági Szakma
O) Ifjúságszakmai rendszerek (feladat, humán és pénzügyi rendszerek)
P) Ifjúság és jog
Q) Az ifjúsági munka tervezése és értékelése - stratégia, cselekvési terv, monitoring
R) Az ifjúsági korosztályok és rendszerek megértése, megismerése - kutatás, felmérés, elemzés
S) Nemzetközi ifjúsági világ - Európai és nemzetközi rendszerek ismerete
T) A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai

Minden fejezet 3 fő részből áll:
Elméleti bevezető
Gyakorlatok
Jó példák, mintaértékű kezdeményezések

A kézikönyv a Mobilitás regionális irodáiban személyesen és a emailcímeiken igényelhető, a tartalom pedig a wwww.mobilitas.hu/niida internetes portálon is letölthető.

Impresszum