Dél-alföldi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI -
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

6720 Szeged, Dózsa György u. 2.

Tel.: 62/540-788
Fax: 62/540-789

E-mail: dariszi@mobilitas.hu
Honlap: www.mobilitas.hu
GALÉRIA
Helyi ifjúsági munka

A helyi ifjúsági munka a településen vagy a megyében végzett ifjúsági munka, amelynek célja az ott élö fiatalok életkörülményeinek javítása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, képviseleti formák elősegítése. Helyi ifjúsági munkát többek között a települési vagy megyei ifjúsági referensek, ifjúságsegítők, müvelödési intézmények szakemberei végeznek. Minden település vagy megye más-más sajátosságokal, adottságokkal, kulturális és gazdasági lehetöségekkel rendelkezik. Így a településen végzett ifúsági munka formái vagy a meghozott ifjúságpolitikai intézkedések és eszközök is eltérőek, különbözőek településenként és megyénként. A sikeres és innovatív helyi ifjúsági munka egyik fontos tényezöje, hogy a település vezetése folyamatosan nyitott legyen a fiatalok iránt és figyelemmel kísérje az ott élő ifjúság életkori sajátosságaiból adódó problémákat, igényeket és azokra válaszokat, megoldásokat nyújtson. Másfelöl a fiatalok öntevékenységeihez kapcsolódó feltételek megteremtésével a fiatalok közösségeinek tevékenységei és aktív szerepvállalása is a helyi ifjúsági munka fejlődését irányozza.

A helyi ifjúsági munka előmozdításában, fejlesztésében az önkormányzatok és a helyi ifjúsági csoportosulások, közösségek együttműködése elengedhetetlen. Ez az a szint, ahol a különböző szereplök együttgondolkodása, tervei a leghatékonyabban megvalósulhatnak a közös célok elérése érdekében.

A település az a hely, amely:

* jelentős szerepet tölt be a fiatalok életkörülményeinek, jólétének és szabadidős tevékenységének formálásában,
* elérhetö szolgáltatást tud nyújtani a fiatalok számára, vagyis a legközvetlenebb módon tud eljutni a fiatalokhoz,
* komplex szolgáltatást tud nyújtani a fiatalok életéhez kapcsolódóan,
* meghatározhatja a fiatalok mindennapjait, szokásait,
* javíthatja a fiatalok életszínvonalát,
* a civil szerveződéseknek terepet ad,
* az aktív állampolgári szerepek betöltését biztosítja.

Az összetett helyi ifjúsági munka tevékenységi rendszeréhez tartozik célzatos ifjúságpolitikai cselekvési terv kidolgozása és megvalósítása; ifjúsági referensek foglalkoztatása; a fiatalok életkörülményeinek elősegítésére létrehozott támogatási alapok biztosítása, ifjúsági közösségi színterek létrehozása vagy biztosítása; ifjúsági információ és tanácsadás nyújtása; fiatalok szóló speciális ifjúsági szolgáltatások kialakítása, fiatalok közösségi aktivátását ösztönző közösségfejlesztő folyamatok elinditása; ifjúsági képviseleti formák elfogadása és bevonása; településen belüli és települések közötti együttmüködések kialakítása; kapcsolatteremtő, együttműködést segítő, helyi nyilvánosságot teremtő és közösségi beszélgetés indukálása.

Egy település csak akkor lehet sikeres, ha az ott élő emberek, fiatalok jól érzik magukat, közösséget alkotnak és a problémákra közösen keresik a választ. Az ifjúsági munkának is nagy szerepe és feladata van abban, hogy a fiatalok erősebben kötődjenek településükhöz és a helyi identitásuk kialakuljon, megerösödjön. Felismerve az ifjúsági munka települési hasznosságát, sokan a települési ifjúsági munka fejlesztését sürgős feladatnak tekintik a településükön. Így egyre több településen fontos a vezetés és a felnőttek számára is, hogy a fiatalok magukénak érezzék a községben történő döntési folyamatokat, azokba betekintést nyerjenek, hozzászólhassanak és tevékeny szerepet vállaljanak a falu arculatának kialakításában is.

A magyar ifjúságpolitika egyik fő célkitűzése, hogy a szükségletekhez minél közelebb, regionálisan, illetve az adott helyeken, településeken valósuljon meg az ifjúsági munka fejlesztése. Ez teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió ifjúságról való gondolkodásával is, melyről Fehér Könyv  (a közös európai álláspontot leíró dokumentum) jelent meg.

"Az e Fehér Könyvben foglalt javaslatok többsége a tagállamoknak és az európai régióknak szól, hiszen rájuk hárul a különféle, fiatalokkal kapcsolatos szabályozások gyakorlatba ültetésének oroszlánrésze. A közéletben való aktív részvétel viszont helyi szinten válik valósággá, ott, ahol a fiatalok láthatják személyes elkötelezettségük eredményét. Az iskolák, lakónegyedek, kerületek vagy helyi szervezetek mindennapjaiban való részvétel során tehetnek szert a fiatalok olyan tapasztaltokra és önbizalomra, amelyek segítségével akár most, akár később megtehetik a következő lépést a közéleti szereplésben – akár európai szinten is.  A fiatalok azzal, hogy részt vesznek olyan közösségi tevékenységekben, amelyek mindenki számára nyitottak és mentesek a diszkrimináció minden formájától, hozzájárulnak a társadalom szolidárisabbá válásához és kiteljesedik közéleti részvételük."

"Mindenképp a helyi szinten hozott döntéseknek van a legnagyobb hatása a fiatalok mindennapi életére. Az ifjúságpolitika terén tehát nemcsak elvi szinten, de a hatékonyság növelésének érdekében is fontos alakalmazni a szubszidiaritás elvét, a döntéshozás jogának helyi szintre való átruházását."

A helyi önkormányzati kezdeményezéseket hivatott támogatni az 1996 óta működő Belügyminisztériumi, később BM-Ifjúsági tárca pályázat. 2004-2006 között egyaránt 170 millió forint összeggel támogatta a következő célokat:

  • Ifjúsági referens
  • Ifjúságsegítő feladatokat ellátó szakember
  • Ifjúsági információs és tanácsadó iroda
  • Ifjúsági információs pont
  • Helyi ifjúsági cselekvési terv
  • Gyermek és/vagy ifjúsági párbeszédrendszerek működtetése

Az egyes területek általános leírása, illetve a korábbi évek adatai az almenükben olvashatók.


Letölthető anyagok:

Az Európai Bizottság Fehér Könyve - Új lendület Európa fiataljai számára
 
nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2011. 03. 24.
Impresszum