Dél-alföldi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI -
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

6720 Szeged, Dózsa György u. 2.

Tel.: 62/540-788
Fax: 62/540-789

E-mail: dariszi@mobilitas.hu
Honlap: www.mobilitas.hu
GALÉRIA
Regionális Ifjúsági Tanács

A Regionális Ifjúsági Tanács a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési régió területén élő, tanuló, dolgozó fiatalok képviseletét biztosító döntéshozó, véleményező és javaslattevő testület.
A RIT feladatait, a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák feladatai mellett, a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet határozza meg.

A Regionális Ifjúsági Tanács feladata a rendelet szerint:
a) együttműködik a régióban működő forráselosztó testületekkel, a gyermekeket és az ifjúságot közvetlenül érintő feladatokat ellátó, régióban működő szervekkel, ellátja az ezzel összefüggő egyeztetési, koordinációs és képviseleti feladatokat,
b) figyelemmel kíséri a régióban a regionális, a térségi és a helyi ifjúsági programok, szolgáltatások megvalósulását, az ifjúsági szervezetek tevékenységét, az ifjúsági közösségek szükségleteit és törekvéseit, és ennek alapján javaslatot tesz a Tanácsnak az éves prioritások meghatározására,
c) a Tanács felkérése alapján véleményezi a régióból beérkezett pályázatokat, továbbá javaslatot tesz a Tanács által a rendelkezésére bocsátott pénzeszközök régióban történő felhasználására,
d) véleményezi a Regionális Ifjúsági Iroda (a továbbiakban: Iroda) éves munkatervét, és javaslatokat tesz az Iroda szakmai és egyéb szolgáltatásainak fejlesztésére,
e) figyelemmel kíséri a régióban a gyermek- és ifjúsági szolgáltatásokat, a gyermek- és ifjúsági szervezetek tevékenységét,
f) felméri az e) pont szerinti szolgáltatásokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztési szükségleteket.

A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács (DARIT) 2000.04.21.-én tartotta alakuló ülését. Az ifjúsági területen megalakult új döntéshozó, véleményező és javaslattevő testület létrehozását a szubszidiaritás elve (minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol optimális az informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetők) illetve a decentralizált, pontos célok mentén meghatározott támogatási források rendszeres biztosítása indokolta.

A legnagyobb igény a DARIT munkájával kapcsolatosan a régiós szervezetek, csoportok részére kiírt pályázati támogatások iránt jelentkezik. A régiós pályázati felhívásain keresztül tudja a DARIT saját, az általa ifjúsági területen kiemelten fontosnak tartott, pontosan meghatározott célok mentén megvalósuló ifjúsági kezdeményezéseket, projekteket támogatni.

A DARIT feladatait, munkáját a titkárságával, a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodával közösen látja el.

A 2011. július 8-án módosított a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet az alábbi intézményeket, illetve szervezeteket ruházza fel a delegáció jogával:
a) a régió területén működő megyei önkormányzatok közgyűléseinek képviseletében közösen jelölt egy személy;
b) a régió területén működő megyei jogú városok - a közép-magyarországi régió tekintetében a főváros és a megyei jogú város - önkormányzatai közgyűlésének képviseletében közösen jelölt egy személy;
c) az alábbi országos hatókörű szervezetek által jelölt, az ifjúsági területen tevékenykedő egy-egy személy:
ca) Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
cb) Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
cc) Magyar Cserkészszövetség;
d)
e) azon egyházak, illetőleg felekezetek által közösen jelölt három személy, amely egyházak, illetőleg felekezetek a Magyar Köztársaság területén mind az általános és középiskolai nevelésben és oktatásban, mind a felsőoktatási alap- és mesterképzésben és a doktori képzésben hitéleti, illetőleg nem hitéleti célú oktatást, nevelést és képzést biztosító köz- és akkreditált belföldi felsőoktatási intézményekkel rendelkeznek;
f) a miniszter képviseletében két személy;
g) a régióban működő ifjúsági információs és tanácsadó irodák által közösen jelölt egy személy.

Fentiek értelmében a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács tagjai megváltoztak a fenti intézmények/szervezetek jelöltállításait, valamint a miniszteri kinevezésüket követően.

A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács titkársági feladatait, valamint szakmai segítését továbbra is a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - MOBILITÁS Országos Ifjúsági IgazgatóságDél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda látja el, csakúgy, mint a pályázók szakmai felkészítését, a pályázatok adminisztratív kezelése azonban teljeskörűen átkerült az Inézethez, amely a a Wekerle Sándor Alapkezelő és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja.

A pályázatok kezelésével kapcsolatos bővebb felvilágosítás a www.ncsszi.hu honlapon érhető el.

 
nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 01. 02.
Impresszum