Dél-alföldi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI -
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

6720 Szeged, Dózsa György u. 2.

Tel.: 62/540-788
Fax: 62/540-789

E-mail: dariszi@mobilitas.hu
Honlap: www.mobilitas.hu
GALÉRIA
DARISZI | SZOLGÁLTATÁSOK
A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Szolgáltatásai
Szolgáltatásaink:

...regionális ifjúsági szolgáltató iroda (RISZI) - az ifjúsági szervezetek szolgálatában

Olyan humánerőforrás-, szervezet- és ifjúságfejlesztő központ, mely hosszú távon szolgálja az ifjúsági civil szervezetek és közösségek munkáját és elősegíti azok dinamikus, önfenntartó fejlődését.

Célja:

• az ifjúsági civil szervezetek munkája megbecsülést, elismerést szerezzen települési, kistérségi, régiós szinten, illetve a társadalom egészében
• a civil szervezetek a fenntarthatóság útjára lépjenek
• a régiók civil közösségei egymást megismerjék, tapasztalataikat kicseréljék, és partnerségi viszonyt alakítsanak ki egymás között
• a fiatalok érdekképviseleti és érdekérvényesítési képességei, lehetőségei megerősödjenek
• a régiók kulturális és közösségi értékei láthatóvá váljanak a régió civil szervezeteinek munkájában
• az ifjúsági szerveződések számának növekedjen
• a fiatalok egyre nagyobb számban vegyenek részt az önkéntességben

... regionális ifjúsági szolgáltató iroda - a települési önkormányzatok szolgálatában

Az iroda fejlesztő munkájának másik fontos szelete/szegmense a települési és kistérségi ifjúsági munka módszertani segítése és megerősítése. Mindehhez tanácsadással, hálózatok kialakításával, képzések és tanulmányutak szervezésével, lehetőségek közös feltárásával járul hozzá.

Célja:

• a települési önkormányzatok ifjúsági munkája megerősödjön, fejlődjön
• szakmailag megalapozott ifjúsági szolgáltatások alakuljanak ki
• a települések együttműködő kapcsolatai szélesebbé váljanak
• a helyi ifjúsági munka jó példái láthatóvá váljanak
• a helyi önkormányzatokat ösztönözze az ifjúsági ügyek tudatos felkarolására
• ifjúságpolitikai cselekvési tervek, koncepciók szülessenek és valósuljanak meg
• lehetőségeket tárjon fel ifjúsági referensek foglalkoztatására és hozzájáruljon sikeres szakmai munkájukhoz

...nemzeti szinten - az átfogó stratégia érdekében

• regionális és települési tervezési folyamatok szakmai támogatása
• forrásteremtés, forrásfelvevő képesség fejlesztése
• párbeszéd programokban és érdekérvényesítési kezdeményezésekben való részvételre ösztönzése
• képzések tervezése, szervezése és közvetítése a regionális programok, a térségi és a helyi projektek eredményes megvalósítása érdekében
• ifjúságkutatás
• önszerveződések ösztönzése, közösségfejlesztés;
• Mobilitás - országos szakmai lap megjelentetése

...és nemzetközi szinten

• tanulmányutak szervezése, fogadása
• protokollok előkészítése és nemzetközi szakmai programok megvalósítása
• nemzetközi rendezvények szervezése, gesztorálása
• partnerkeresés, nemzetközi képzések ajánlása
• szakmai anyagok fordítása, kiadása
• euroregionális és határmenti együttműködések fejlesztése
• részvétel a V4 együttműködésben.

 

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2012. 01. 02.
Impresszum