Dél-alföldi regionális portál
ddriszi dariszi eariszi emriszi kmriszi kdriszi ndriszi
ELÉRHETŐSÉGEK
NCSSZI -
Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

6720 Szeged, Dózsa György u. 2.

Tel.: 62/540-788
Fax: 62/540-789

E-mail: dariszi@mobilitas.hu
Honlap: www.mobilitas.hu
GALÉRIA
Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2009

2005-ben jelentette meg Irodánk az első regionális ifjúsági helyzetelemzést a Hálózat a Szabad Információért Alapítvánnyal közösen a Belvedere kiadó gondozásában az Ifjúság2004 felmérésre, és saját kutatásaira alapozva. A pozitív visszajelzések, a helyzetelemzés helyi, megyei és regionális szintű felhasználásának tapasztalatai azt mutatták, hogy érdemes a helyzetelemzést bizonyos időközönként újra elkészíteni. Erre ösztönzött bennünket az eltelt öt év, a megváltozott tervezési környezet, az átalakuló intézményrendszer, a felhalmozódott rengeteg tapasztalat, és kutatási adat. A négyévente parlamenti megrendelésre elkészített országos ifjúságkutatás, konkrétan az Ifjúság2008 kínált jó alkalmat az új szakmai anyag elkészítésére. Ennek a nagymintás kutatásnak a régiós eredményei képezik jelen helyzetelemzésünk gerincét. Kiadványunkkal, a regionális ifjúsági helyzetelemzéssel csakúgy, mint öt évvel ezelőtt, most is a dél-alföldi fiatalok helyzetét, lehetőségeit és problémáit, az ifjúsági szolgáltatások rendszerét, az ifjúsági célú források felhasználását, a települések ifjúsági korosztállyal kapcsolatos intézkedéseinek eredményeit szeretnénk bemutatni, segítve mindezekkel az ifjúságügyi tervezés folyamatát. A helyzetelemzés első részében magukat a régió területén élő fiatalokat, a korosztály demográfiai, gazdasági, egészségügyi oktatási, kulturális és egyéb jellemzőit vizsgáljuk. Az elemzések az Ifjúság2008 országos felmérés adatai segítségével készültek, ahol lehetőség nyílott erre, az adatokat összevetettük az Ifjúság2004 kutatás eredményeivel. A második részben az önkormányzatok ifjúsági feladatellátását vizsgáljuk meg, és vetjük össze a 2005-ös felmérésünkkel, csakúgy, mint akkor saját kérdőíves felmérésünk eredményeit elemezve. A harmadik egységben az intézményi struktúrát mutatjuk be, a fiatalokkal foglalkozó intézményeket, szolgáltatásokat a különböző földrajzi, egységek mentén haladva országostól a települési szintig, végül, de nem utolsó sorban a dél-alföldi régió ifjúsági célú forrásfelvételével - különös tekintettel a Dél-alföldi regionális Ifjúsági Tanács és a Fiatalok Lendületben Programra - zárjuk a tanulmányt. A kiadványban az egyes részek értelmezését külön szövegdobozokban leírt jó gyakorlatokkal, és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia adott pontra vonatkozó szövegrészeivel, az adott témakör mélyebb elemzését pedig a Mobilitás által kiadott, vagy ajánlott, adekvát szakmai kiadványok kapcsolásával kívánjuk elősegíteni. Tanulmányunkkal nem titkoltan az is célunk, hogy megvitatásával apropót szolgáltassunk különböző ifjúsági-, és társ ágazatbeli szakértőknek, döntéshozóknak és maguknak a korosztály képviselőinek közös szakmai beszélgetésekre, vitákra. Ennek érdekében a megjelenést követően több szakmai műhelyt szerveztünk a korosztállyal kapcsolatos problémák, lehetőségek megvitatására a személyes találkozást és a virtuális tér adta lehetőségeket egyaránt kihasználva. Reméljük kiadványunk alkalmas lesz arra, hogy a régióban élő fiatalok, és a korosztály fejlesztését szolgáló emberi és anyagi erőforrások helyzetét, szerepét, lehetőségeit jobban megértse az, aki forgatja, egyaránt tudja hasznosítani tervezésben, elemzésben dolgozó szakember, a fiatalok ügye iránt elköteleződő döntéshozó, és a terepen dolgozó ifjúsági szakember.
Az elkészült anyag elérhető és letölthető: >>

nyomtatási nézet | utolsó módosítás: 2011. 10. 05.
Impresszum